Pražský dopravní podnik zahájil výstavbu nové haly ve vozovně Hloubětín, zprovozněna bude v říjnu 2024

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes zahájil výstavbu nové haly vozovny Hloubětín. Hlavní částí stavby bude hala pro odstavování a opravu tramvají, přestavbou a modernizací nicméně projde naprostá většina areálu. Výstavba potrvá bezmála dva roky a dva měsíce, DPP její zprovoznění očekává ve druhé polovině října 2024.

Praha díky tomu po 73 letech dostane úplně novou, kapacitnější vozovnu s nejmodernějším vybavením. Postaví ji firmy VCES z francouzské skupiny Bouygues Construction a Chládek a Tintěra, Pardubice ze skupiny enteria ve sdružení „Společnost VCES-CHT pro Vozovnu Hloubětín“.

Hlavní částí stavby nové vozovny Hloubětín bude nová hala, která bude mít dvě části: deponovací s kapacitou až 61 článkových tramvají délky až 32 metrů (odpovídající typu 15T) a opravárenskou se šesti stanovišti s kapacitou až 12 vozidel. DPP ji vybaví nejnovější technologií pro údržbu nízkopodlažních tramvají. Hala bude stavebně rozdělena na část využívanou pouze pro odstav vozů a část pro provádění údržby, čímž se významně zredukuje prostor s nutností trvalého vytápění a osvětlení.

Kromě nové haly DPP v areálu vozovny Hloubětín postaví další dvě budovy pro podnikové provozy, konkrétně pro Vrchní stavbu DPP, která v Praze realizuje údržbu, opravy a rekonstrukce tramvajových tratí, a také pro Vnitropodnikovou dopravu, která zde bude mít servisní zázemí pro nákladní a speciální automobily DPP. Modernizací projde také stávající hala denního ošetření, která dostane novou fasádu a DPP v ní nechá kompletně vyměnit vnitřní vybavení. Dostane nové koleje, lávky i novou moderní myčku, která bude umět využívat dešťovou vodu. Přestavbou projdou také všechny komunikace, odstavné a parkovací plochy či plochy zeleně v areálu vozovny.

„Výstavbu nové vozovny Hloubětín, její první etapu, jsme zahájili na začátku listopadu 2020, kdy jsme začali stavět energocentrum, které jsme loni v říjnu uvedli do provozu. Dnes začínáme výstavbu hlavní části vozovny, nicméně následující zhruba tři měsíce budou ještě ve znamení bourání. Abychom mohli vůbec začít stavět, potřebujeme zbourat staré energocentrum, obvodové zdi původní haly, odtěžit její podlahu a suť odklidit,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Nová vozovna Hloubětín bude vybavena moderními technologiemi s výrazně nižší spotřebou elektřiny a šetrnějšími k životnímu prostředí. Na části střechy haly necháme osadit fotovoltaické panely, které budou elektrickou energií zásobovat celý areál včetně klimatizace samotné haly. Podobná řešení chystáme i v dalších vozovnách či garážích, abychom zvýšili energetickou nezávislost a snížili provozní náklady. V Hloubětíně budeme zadržovat dešťovou vodu a využívat ji na mytí tramvají, na vytápění areálu budeme používat tepelná čerpadla a sálavé panely místo klasických radiátorů, osvětlení haly i dalších objektů bude pouze na bázi LED technologie. Novou vozovnou v neposlední řadě zlepšíme pracovní podmínky řadě našich zaměstnanců, kteří se bez ohledu na počasí a roční dobu na venkovním velkokapacitním odstavném kolejišti v našich ústředních dílnách v Hostivaři starají o sem dočasně přesunuté tramvaje.“

Slavnostní zahájení výstavby nové vozovny Hloubětín dne 7.9.2022
Slavnostní zahájení výstavby nové vozovny Hloubětín dne 7.9.2022

Předpokládané celkové náklady na výstavbu nové vozovny Hloubětín jsou téměř 1,9 miliardy korun, což zahrnuje už doposud zrealizované práce, jako je příprava projektu, bourání staré deponovací haly, odvoz sutin a výstavbu první etapy, tj. nového energocentra. Předpokládané stavební náklady na nynější hlavní fázi výstavby 2–4. etapy činí 1,354 miliardy korun.

Vozovna Hloubětín dne 7.9.2022
Vozovna Hloubětín dne 7.9.2022
Vozovna Hloubětín dne 7.9.2022
Vizualizace vozovny Hloubětín (autor Metroprojekt)
Vizualizace vozovny Hloubětín (autor Metroprojekt)

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu ,vizualizace Metroprojekt

Leave a Reply

%d bloggers like this: