Pražský dopravní podnik uvedl do zkušebního provozu novou trolejbusovou trať z Letňan do Čakovic

Dnes byla v Praze slavnostně uvedena do zkušebního provozu nová trolejbusová trať Letňany–Čakovice, kterou vybudoval Dopravní podnik hl. m. Prahy v rámci projektu elektrifikace autobusové linky 140 (Palmovka–Miškovice).

Stalo se tak symbolicky na den přesně 50 let po ukončení provozu trolejbusů v Praze a 5 let od zahájení pilotního provozu v Prosecké ulici.

Trolejbusovou infrastrukturu začal DPP budovat letos od 10. ledna v rámci projektu elektrifikace autobusové linky 140 z Palmovky do Miškovic, která se po jejím dokončení a zahájení plného provozu trolejbusů změní na trolejbusovou linku 58. Stavbu realizuje sdružení společností Elektrizace Praha a OHLA ŽS, předpokládané náklady na výstavbu činí necelých 284 milionů korun.

„Podařilo se nám se zhotoviteli urychlit výstavbu infrastruktury pro trolejbusovou linku Palmovka–Miškovice a po 9 měsících prací můžeme tuto sobotu, symbolicky v den 50. výročí ukončení trolejbusového provozu v Praze, zahájit zkušební provoz v úseku Letňany–Čakovice, na který jsme čerstvě získali povolení od Drážního úřadu ČR. Je to další významný krok ke skutečnému návratu trolejbusů do Prahy. Zkušební provoz v tomto úseku nám umožní pokračovat ve vyškolování řidičů trolejbusů tak, abychom byli připraveni na zahájení plného provozu na lince 58 poté, co si převezmeme 15 kloubových bateriových trolejbusů SOR TNS 18, které jsme ve veřejné zakázce nakoupili právě pro linku 58. První z nich bychom měli dostat v polovině letošního prosince, zbylých 14 pak na jaře příštího roku,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „Vzhledem k tomu, že se z pohledu drážního zákona jedná o nový typ vozidla, který v této konfiguraci zatím v ČR nejezdí, budeme s ním muset nejdříve najezdit 10 tisíc kilometrů bez cestujících a následně dalších 20 tisíc v rámci zkušebního provozu s cestujícími, než bude homologováno pro běžný provoz. Pevně věřím, že na jaře příštího roku budeme moct zahájit plný provoz na lince 58 a nastartovat tím skutečný návrat trolejbusů do Prahy.“

Více než 11 kilometrů nového trolejového vedení

Trolejové vedení pokrývá zhruba 50 % nové trolejbusové tratě Palmovka – Miškovice, ve zbylé části budou trolejbusy využívat energii z trakčních baterií. DPP v rámci tohoto projektu nechal vybudovat celkem 11,234 kilometrů nového trolejového a 8 kilometrů napájecího vedení. Kromě toho osadil 289 trakčních stožárů, přičemž na většině trasy nahradil stávající sloupy veřejného osvětlení novými společnými stožáry, které budou sloužit jak pro osvětlení, tak i pro trolejové vedení. Napájení trolejbusové tratě budou zajišťovat tři měnírny: Prosecká, Letňany a Klíčov. Měnírna v Prosecké byla v rámci výstavby vybavena novou technologií. Původní trolejbusovou měnírnu v Letňanech v Příborské ulici DPP kompletně zrekonstruoval a vybavil novou technologií, díky čemuž bude po 57 letech opět sloužit svému původnímu účelu. Kontejnerová měnírna v garáži DPP na Klíčově je úplně nová, obdobně jako bateriová stanice a necelých 100 metrů dlouhá nabíjecí trolej ve Vojáčkově ulici v Čakovicích, která bude sloužit pro dobíjení trakčních baterií trolejbusů během jejich provozní přestávky.

Trolejové vedení směr Čakovice

Jeho první část ve směru do Čakovic začíná na Palmovce, v ulici Na Žertvách u křižovatky s Vacínovou ulicí, kde vedle stávající tramvajové tratě a zastávek Palmovka DPP vybudoval pro trolejbusy nová odstavná místa včetně nabíjecích trolejí. Trolejové vedení je dále vedeno ulicemi Na Žertvách a Zenklovou k podjezdu pod Povltavskou ulicí, kde je přerušeno. Opět pokračuje ve stoupání v Prosecké ulici od zastávky Kundratka až po křižovatku s Vysočanskou ulicí na Proseku. Od tohoto místa až po autobusový terminál Letňany budou trolejbusy využívat energii z trakčních baterií. Druhou část trolejového vedení na lince 58 DPP vybudoval od autobusového terminálu Letňany, v Beladově a Tupolevově ulici po kruhový objezd u obchodního centra Čakovice. Od něj do Čakovic, resp. Miškovic budou trolejbusy opět poháněny energií z trakčních baterií.

Trolejové vedení směr Palmovka

V opačném směru z Čakovic na Palmovku začíná trolejové vedení už v Kostelecké ulici v zastávce Obchodní centrum Čakovice a pokračuje do Beladovy ulice do zastávky Letňany, kde se trolejbus na své pravidelné trase od trolejí opět odpojí. Trolejové vedení však pokračuje dále až do prostoru samotného autobusového terminálu, kde je vybudována pro manipulační účely a výhledový rozvoj trolejbusová smyčka vč. dvou kusých nabíjecích trolejí. Trolejbusy se ve směru na Palmovku napojí na trakční vedení opět v Prosecké ulici v zastávce Prosecká. Trakční vedení dále pokračuje nepřerušovaně Proseckou a Čuprovou ulicí, ze které budou trolejbusy odbočovat do ulice Na Žertvách, kde za křižovatkou s Vacínovou ulicí je výstupní zastávka Palmovka.

Zkušební provoz na lince 58

Zkušební provoz v úseku Letňany–Čakovice bude DPP realizovat zatím pouze o víkendech trolejbusem Škoda 30 Tr ev. č. 9506 zapůjčeným z Dopravního podniku města Hradce Králové. Zajímavostí je, že tohle vozidlo v nedávné minulosti v Praze už působilo, DPP jej testoval od května 2018 do listopadu 2019 v rámci pilotního provozu v Prosecké ulici.

Výstavba infrastruktury nové trolejbusové trati v úseku Palmovka–Prosek potrvá v souladu se smlouvou uzavřenou se zhotoviteli ještě necelý měsíc. Po dokončení stavebních prací, což by mělo být v průběhu první poloviny letošního listopadu, DPP rozšíří zkušební provoz na lince 58 na celou trať z Palmovky do Čakovic.

Dopravní podnik hl. m. Prahy přichystal v sobotu 15. a neděli 16. října 2022 u příležitosti 50. výročí ukončení provozu trolejbusů v Praze a 5. výročí zahájení pilotního provozu v Prosecké ulici speciální jízdy historickými trolejbusy.

Speciální okružní jízdy historickými trolejbusy:

Tatra T 400/III ev. č. 431 ze sbírek Muzea MHD DPP

  • v sobotu 15. října 2022 od 12.10 do 16.10 hodin
  • v neděli 16. října 2022 od 9.10 do 16:10 hodin

Škoda 8 Tr ev. č. 494 ze sbírek Muzea MHD DPP

  • v sobotu 15. října 2022 od 12.20 do 16.20 hodin
  • v neděli 16. října 2022 od 9.20 do 16.20 hodin

Škoda 9 Tr HT 28 ev. č. 358 z Dopravního podniku města Pardubic

  • v sobotu 15. října 2022 od 12.30 do 16.30 hodin
  • v neděli 16. října 2022 od 9.30 do 16.30 hodin

Škoda 14 Tr 08/6 ev. č. 311 z Dopravního podniku města Pardubic

  • v sobotu 15. října 2022 od 12.40 do 16.40 hodin
  • v neděli 16. října 2022 od 9.40 do 16.40 hodin

Škoda 21 Tr ACI ev. č. 488 ze ŠKODA-BUS klubu Plzeň resp. Muzea dopravy ve Strašicích

  • v sobotu 15. října 2022 od 12.50 do 16.50 hodin
  • v neděli 16. října 2022 od 9.50 do 16.50 hodin
Trolejbus Tatra T 400 (foto: Petr Antony)

Zdroj: DPP, foto: Pavel Šejna / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: