Řidičům se dnes otevřel 700 metrů dlouhý úsek nově budovaného obchvatu Karviné

Zhruba 700 metrů dlouhý úsek nově budovaného obchvatu Karviné se dnes otevřel řidičům. Pro veřejnou dopravu byl úsek zprovozněni již 11. prosince, v termínu změny jízdních řádů.

Od letošního léta je už v provozu první část obchvatu od začátku úseku ze strany Českého Těšína až po napojení Karviné, tedy zhruba 300 metrů obchvatu. Od tohoto místa až po odbočení na Stonavu, je hlavní trasa pro veřejný provoz otevřena od pátku 16. prosince 2022.

Jde o dalších zhruba 700 metrů nové komunikace, kde bude provoz veden bez omezení podle schváleného provizorního dopravního značení. Po dobu budování první části obchvatu museli řidiči a hlavně obyvatelé Stonavy mířící do Karviné absolvovat zhruba 8 km dlouhou objízdnou trasu, na které mimo jiné probíhaly další stavební práce nesouvisející s výstavbou obchvatu.

Kvůli klimatickým podmínkám budou práce pokračovat až po novém roce. „Letos jsme mimo jiné dokončili zemní těleso z hlušinové sypaniny, zprovoznili nový podchod u lázní Darkov, který je součástí chodci i cyklisty intenzivně využívané trasy do rekreační oblasti Karvinské moře. Byla také dokončena zhruba kilometrová přeložka Darkovské mlýnky“, říká oblastní manažer Skanska Pavel Brumek. Na úseku je hotová pokládka téměř 80 procent asfaltových vrstev na hlavní trase. Pokročily i práce na novém mostě přes Olši, kde byly osazeny všechny segmenty ocelové konstrukce a filigrány, tedy systém ztraceného bednění, do kterého se nyní osazuje armatura a při vhodných klimatických podmínkách bude zahájena betonáž mostovky.  

Zdroj a foto: Skanska

Leave a Reply

%d bloggers like this: