Stavební práce na nové tramvajové trati na Dědinu se od února rozšíří do Evropské ulice i obratiště Divoká Šárka

Stavba nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina probíhající od července 2022 ve Vlastině a podél Drnovské ulice vstoupí od února do další etapy, kdy se rozšíří do Evropské ulice i obratiště Divoká Šárka. Práce zde začnou ve středu 1. února 2023 od ranních hodin a ve čtyřech etapách potrvají do letošního podzimu.

V první etapě, která potrvá do 15. dubna, bude proto obousměrně přerušen provoz tramvají v krátkém úseku mezi smyčkou Divoká Šárka a následující zastávkou Vozovna Vokovice. Současně bude na Evropské ulici v úseku dlouhém cca 600 metrů od křižovatky s Vlastinou zhruba po křižovatku s ulicí Za Vokovickou vozovnou snížen počet jízdných pruhů ze dvou na jeden. Automobilová doprava bude v tomto úseku svedena do pruhu směr centrum v režimu 1+1 pro každý směr.

Stavbu nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina zahájil Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vloni v červenci, zhotovitelem je společnost Subterra. Stavební práce zatím probíhaly zejména ve Vlastině ulici a podél Drnovské přeložkami inženýrských sítí, terénními úpravami, vytvářením základu tělesa tramvajové tratě a pokládáním prvních pražců a kolejnic, ale i výkopovými pracemi a výstavbou nové měnírny Dědina u budoucí smyčky Dědina. Ve Vlastině a Drnovské ulici budou stavební práce dále pokračovat a nově se rozšíří do Evropské ulice. DPP a Subterra zde budou stavět úsek nové tratě od obratiště Divoká Šárka po odbočení do Vlastiny ulice včetně napojení samotné smyčky. Předtím je nutné v této oblasti provést přeložky inženýrských sítí. Přestavbou projde také stávající smyčka Divoká Šárka. Bude v ní zrušena vnější kolej, která zasahuje do přírodního parku Šárka – Lysolaje. Stávající vnitřní kolej DPP upraví pouze v nezbytném rozsahu. Ve finální podobě smyčky bude výstupní i nástupní zastávka. Kromě toho DPP využije výluky tramvajového provozu a zrekonstruuje trať v úseku od obratiště po křižovatku s ulicí Za Vokovickou vozovnou. V samotném závěru proběhne také celková obnova vozovek v Evropské ulici v úseku výstavby nové tramvajové tratě, tj. po skončení omezení se mimo jiné výrazně zlepší přejezd přes koleje na odbočce do smyčky Divoká Šárka.

„Každá stavba vyvolává omezení. Tento rok bude náročný pro občany Liboce a Ruzyně. Ale věřím, že nová tramvajová trať zvýší životní komfort v těchto lokalitách. Obyvatelé Dědiny se v budoucnu dostanou přímou tramvají nejen do Dejvic, ale také na Náměstí Republiky, či na Újezd. Zároveň děkuji Dopravnímu podniku za zvýšení informovanosti ohledně plánovaných etap stavby,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, radní pro dopravu městské části Praha 6.

„Vzhledem k probíhajícím stavebním pracím na Evropské ulici doporučujeme cestujícím, aby na Letiště Václava Havla Praha cestovali s dostatečným časovým předstihem nebo využili alternativní trasy, stavební práce mohou ovlivnit i plynulost provozu MHD. V případě cesty na letiště prostřednictvím MHD proto doporučujeme využít posílené autobusové linky 100 ze stanice metra Zličín,“ říká ředitelka komunikace Letiště Praha Eva Krejčí.

1. etapa: středa 1. února – sobota 15. dubna 2023

Stavební práce na Evropské ulici jsou rozděleny do celkem čtyř etap. V první etapě, od středy 1. února od zahájení denního provozu začne zhotovitel, společnost Subterra s výkopovými pracemi na přeložkách inženýrských sítí, po jejich dokončení začne výstavba samotné nové tramvajové tratě přímo na Evropské ulici a její napojování na smyčku Divoká Šárka. Paralelně s tím DPP odstraní ze smyčky vnější kolej, obratiště upraví a zrekonstruuje tramvajovou trať v úseku od výjezdu z obratiště po vjezd do vozovny Vokovice.

Změny v provozu tramvají:

Z důvodu přestavby smyčky a rekonstrukce tramvajové tratě bude po celou dobu první etapy obousměrně přerušen tramvajový provoz v koncovém úseku Divoká Šárka – Vozovna Vokovice. Linka č. 26 bude ukončena v zastávce Vozovna Vokovice, tramvaje na této lince se budou otáčet přímo v samotné vozovně. Linka č. 20 bude zkrácena do obratiště a zastávky Červený vrch.

Náhradní autobusová doprava:

Během této etapy nebude zavedena náhradní autobusová doprava. DPP doporučuje využít spoje stávajících autobusových linek.

Omezení automobilové dopravy a dopravní obslužnost:

Během první etapy bude pro veškerou dopravu uzavřena Evropská ulice ve směru z centra v cca 600metrovém úseku od křižovatky s ulicí Za Vokovickou vozovnou po křižovatku s Vlastinou ulicí. Doprava z centra bude na začátku omezení převedena do protisměru (jižní část ulice směr centrum), kde bude zachován provoz v uspořádání 1+1, tj. jeden pruh do a jeden pruh z centra. Oba pruhy budou po celou délku omezení od sebe odděleny vodícími deskami Z5b, tzv. klemmfixem. Do své stopy se doprava z centra opět vrátí za křižovatkou s Vlastinou ulicí. Provoz na Evropské ulici před a za dopravním omezením, jak ve směru do, tak i z centra bude zachován v dosavadní podobě. To znamená, že ve směru do centra zůstane před i za omezením zachován vyhrazený pravý jízdní pruh pro autobusy, vozidla IZS a taxíky.

Směr do centra

Vzhledem k dopravnímu omezení v tomto úseku Evropské ulice budou upraveny také vjezdy, resp. výjezdy z dotčených bočních ulic. Z Evropské ulice směr centrum nebude možné odbočovat vlevo, vpravo bude možné odbočovat do ulic Přední, Libocká a Za Vokovickou vozovnou. Výjezd z oblasti jižně od Evropské ulice na samotnou Evropskou bude možný pouze z ulic Špotzova, Libocká a Za Vokovickou vozovnou, v obou případech pouze vpravo směr centrum. V Jenečské ulici bude dopravním značením upraven provoz tak, aby byla od vozovny Vokovice ve směru z centra průjezdná až do Libocké ulice, kde bude možné odbočit vlevo i vpravo.

Směr z centra

Obdobně ve směru z centra nebude možné odbočovat vlevo, vpravo bude možné odbočovat pouze do ulice Divoká Šárka. Výjezd z této ulice na Evropskou pak bude možný pouze vpravo, směr z centra.

Další postup výstavby

Druhá etapa prací začne v sobotu 15. dubna 2023 a potrvá zhruba do konce května. Od 15. dubna bude obnoven tramvajový provoz do smyčky Divoká Šárka. V dalších etapách stavby nové tratě již provoz tramvají v oblasti Evropské ulice nebude omezen s jedinou výjimkou prodlouženého víkendu zhruba na podzim, kdy proběhne napojení trolejového vedení nové tratě do stávající sítě. Omezení pro automobilovou dopravu na Evropské ulici se zkrátí pouze na úsek od křižovatky s Vlastinou po křižovatku s Libockou ulicí. Od třetí etapy, která potrvá zhruba měsíc od konce května do konce června, bude provoz na Evropské ulici prohozen. Uzavřen bude úsek v jižní části ulice, tj. do centra, doprava bude v režimu 1+1 převedena do severní části ulice, tj. směr z centra. V této etapě nebude možné z Evropské vjíždět do Libocké ulice, ani z ní vyjíždět.

Zdroj, DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: