Praha hledá testery na nové funkce Lítačky

Městská společnost Operátor ICT (OICT) rozšiřuje aplikaci PID Lítačka o další funkcionalitu. V pilotním provozu představí novou funkci intermodálního plánovače trasy, kterou nyní mohou otestovat uživatelé PID Lítačky přímo v aplikaci, stačí se přihlásit do registračního formuláře.

Nová generace systému vyhledávání spojení umožňuje kombinovat MHD s dalšími druhy dopravních prostředků, jako jsou nejen kola, auta, skútry, ale také taxi. A to spolu s pěším přesunem či nalezením nejvhodnějšího místa pro zaparkování vašeho vozidla. Stačí si jen zvolit svou preferenci a zadat parametry.

Revoluční projekt, který kombinuje zmíněné dopravní módy, prochází v tuto chvíli etapou testování. Zapojit se do testování může každý, kdo se přihlásí do registračního formuláře. Na základě této registrace mu bude zpřístupněna nová verze aplikace PID Lítačka, která nabízí zmíněnou funkcionalitu vyhledávání dopravní trasy za použití více dopravních prostředků. Funkcionalita je dostupná pro obyvatele a návštěvníky hlavního města s návazností na Středočeský kraj, tedy území obsluhované spoji Pražské integrované dopravy. Záměrem je pomocí tohoto produktu podpořit zájem veřejnosti o udržitelné formy dopravy a pomoci optimalizaci přepravních výkonů směrem k nižší časové náročnosti přepravy a zejména k šetrným formám dopravy. Realizace tohoto projektu tak přispěje k plynulosti dopravy a snížení environmentální zátěže způsobené automobilovou dopravou na území hl. m. Prahy.

Testovat je zatím možné na platformě Android. Odkaz a QR kód k registračnímu formuláři pro testery naleznete zde.

Zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: