V Pisárkách začaly práce na stavbě vratné smyčky, práce potrvají 17 měsíců

Tramvajová smyčka bude uvedena do provozu v létě příštího roku.

Smyčka umožní nejen otáčení tramvají, ale zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště. Stavba tak navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny v Pisárkách. Ta je nejstarší vozovnou brněnského dopravního podniku a klíčovým místem pro každodenní výpravu tramvají.

V současné době musí všechny tramvaje, které jedou od Bystrce do vozovny či naopak, najíždět kilometry navíc, které prodražují provoz. Každý vůz a řidič při cestě na linku či z linky kvůli tomu ztratí téměř deset minut času. Díky nové smyčce budou tramvaje do vozovny najíždět přímo. Součástí stavby budou i dvě nové odstavné koleje a nové kolejové rozvětvení ve vozovně.

Ve vozovně již od ledna probíhají přípravné práce, které obnáší přeložky inženýrských sítí či provozní úpravy trolejového vedení. Probíhá také vrtání a vystrojení pilot pro mostní konstrukci a opěrnou zeď kolejové harfy (místa, kde se vícero kolejí sjíždí do jedné), základy, bednění a armatura opěr mostu budoucí smyčky.

Pisárecká vozovna v současných místech vznikla už v roce 1870, tedy rok po zahájení provozu „koňky“. První přestavby se dočkala v polovině 80. let 19. století, kdy v Brně začala jezdit parní tramvaj. Od roku 1900 zde našly místo elektrické tramvaje, aktuálně ve vozovně nocuje více než 160 tramvají.

„Nechceme, aby se tato stavba dotkla cestujících, proto je naším cílem, aby byl po celou dobu maximálně zachován provoz tramvají. Veškerá dopravní opatření se budeme snažit vyřešit jednokolejným provozem nebo dočasným přesunem zastávky Lipová. Pokud by přece jen k výluce tramvajové dopravy mělo dojít, budeme tyto výluky plánovat pouze na víkendy, a to navíc v méně exponované časy,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Modernizace vozovny v Pisárkách v letech 2015–2024

I. Fáze

První etapu modernizace vozovny zahájil DPMB v roce 2015, kdy bylo rozšířeno kolejiště pro odstavení tramvají o 560 metrů. To výrazně zjednodušilo obsluhu areálu.

II. Fáze

Na podzim roku 2018 začala výstavba nové haly denního ošetření a očisty s myčkou a moderními technologiemi na kontrolu výzbroje tramvají, kol či soukolí. Zastřešen byl prostor mezi stávající a novou halou. Celá tato etapa byla zkolaudována na podzim 2020.

III. Fáze

Vybudování vratné smyčky v uzlu Lipová a nového kolejového rozvětvení ve vozovně.

Cena: Celkové náklady činí 680 milionů Kč. V roce 2023 by mělo být proinvestováno přibližně 330 miliónů Kč.

Výstavba tramvajové smyčky v Pisárkách (foto: DPMB)

Zdroj a vizualizace: DPMB

Leave a Reply

%d bloggers like this: