Správa železnic ukončila rekonstrukci koridoru mezi Velimí a Poříčany

Výsledkem prací je nejen zmodernizovaný železniční svršek a spodek, ale také zvýšená propustnost trati díky novým odbočkám Cerhenice a Tatce.

Stavba začala v červnu 2020. V Poříčanech se dělníci zaměřili na obnovu staničních kolejí a také více než dvacítky výhybek. V mezistaničních úsecích došlo k celkové rekonstrukci železničního spodku i svršku. U zastávek Cerhenice a Tatce vznikly nové odbočky, které v případě potřeby umožňují vlaku přejezd z jedné koleje na druhou. Nástupiště na obou zastávkách mají normovou výšku 550 mm nad kolejí a jsou bezbariérově přístupná. To platí i pro ostrovní nástupiště ve stanici Velim. Na všech místech došlo k osazení nového informačního systému a moderního mobiliáře.

Zrekonstruovalo se pět železničních mostů, ochranu před hlukem z železniční dopravy zajišťují nové protihlukové stěny. Kompletní výměnou prošlo trakční vedení, zlepšil se technický stav ohřevů výhybek, rozvodů nízkého napětí a osvětlení. Součástí projektu byla rovněž obnova a rozšíření funkcionalit staničního zabezpečovacího zařízení ve Velimi a v Pečkách. V Poříčanech se pak vybudovalo zcela nové zabezpečení.

Jednalo se o první stavbu spolufinancovanou z programu CEF Blending, který je kombinací finančních prostředků z unijního Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěru od Evropské investiční banky (EIB).

„Program CEF Blending je zaměřený především na už dříve zmodernizované části koridorů. V tomto případě prošly přestavbou dva mezistaniční úseky a stanice Velim a Poříčany,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak dodal, výluky ve Velimi se využily i pro celkovou opravu navazujícího úseku do Kolína.

Modernizace stanice Velim, říjen 2022

Zdroj: Správa železnic, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: