Klimatizací ve vozech MHD přibývá, aktuálně ji má už téměř polovina vozů

Podle statistiky Sdružení dopravních podniků ČR byla v roce 2019 vybavena klimatizací pouze pětina všech vozidel, aktuálně je to už téměř polovina vozů.

Právě celovozová klimatizace je jedním z parametrů při pořizování nových vozů pro městskou hromadnou dopravu.

Největší modernizace vozového parku proběhla v loňském roce v Brně (77 vozidel) a Ostravě (53 vozidel). S nákupem nových moderních vozů počítá i Dopravní podnik hl. m. Prahy, který se chystá v nejbližších letech nakoupit až 100 městských nízkopodlažních elektrobusů délky 12 metrů a až 140 kloubových hybridních autobusů Iveco Urbanway.

„Dopravní podniky v roce 2022 investovaly 4,3 miliardy korun do obnovy svých vozových parků. V nich se díky tomu objevilo 206 nových nebo modernizovaných vozidel. Z naší statistiky vyplývá, že podíl vozů MHD vybavených klimatizací v prostoru pro cestující se za poslední tři roky více než zdvojnásobil,“ uvedl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Podíl vozidel vybavených klimatizací prostoru pro cestující (%):

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: SDP ČR

Leave a Reply

%d bloggers like this: