V Holešovicích mohli zájemci vidět ukázku vyprošťování člověka zpod tramvaje

Od pátku 13. září do soboty 14. září 2019 se konal na Výstavišti Holešovice Den integrovaného záchranného systému, v rámci kterého se představila práce a technika složek integrovaného záchranného systému. Partnerem této akce se stal i Dopravní podnik hlavního města Prahy, který v rámci Dne IZS předvedl zásah při vyprošťování člověka zpod tramvaje. Za velkého zájmu veřejnosti posloužily ve smyčce Výstaviště Holešovice k ukázce vozy T3R.P (ev.č. 8544+8545) a tramvaj Škoda 15T čísla 9372. Zajímavostí bylo, že během celé ukázky nebyl v tramvajové smyčce přerušen pravidelný provoz, a tak jednotlivé vozy za asistence dispečerů do smyčky couvaly.

Dopraváček

Leave a Reply

%d bloggers like this: