Správa železnic chce zřídit sedm dispečerských pracovišť železniční infrastruktury

Sedm dispečerských pracovišť železniční infrastruktury chce zřídit Správa železnic. Pilotní projekt připravuje pro oblastních ředitelství Hradec Králové, které působí v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji. Proto vypsala veřejnou zakázku na vypracování záměru projektu, analytické části a doprovodné dokumentace pro stavbu zmíněného pracoviště.

Cílem zřízení pracoviště dispečerů železniční infrastruktury má být zajištění centrálního shromažďování a zaznamenávání poruch vzniklých na technologiích v oblasti působnosti příslušného oblastního ředitelství, a to včetně analýzy těchto poruch.

Pracoviště bude zajišťovat a slučovat veškeré informace z infrastruktury – sdělovacích, kamerových, zabezpečovacích a silnoproudých zařízení, které jsou dosud roztroušeny do mnoha pracovišť. Zároveň dojde ke zcela novému pojetí centrálního shromažďování a zaznamenávání poruch vzniklých na technologických zařízeních,“ vysvětluje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

V návaznosti na vypracování záměru projektu hodlá Správa železnic v příštím roce vypsat veřejnou soutěž na zpracování projektu a samotnou realizaci prací, která je plánována v letech 2021 a 2022.

Dopraváček, zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: