Architektonický ateliér re:architekti navrhne novou podobu terminálu Černý Most

Již mnoho let vyžaduje terminál a jeho okolí celkovou revitalizaci. Koncepční studii autobusového terminálu Černý Most zpracuje do května příštího roku architektonická kancelář re:architekti, která navrhla například autobusové nádraží v Mnichově Hradišti.

Připomeňme si, že do provozu byl uveden v roce 1998 a stal se důležitou přestupní vazbou mezi metrem B, dálkovými i příměstskými autobusovými linkami.

Ve studii mají být navržena pravidla systematické správy, péče a údržby. Studie se zaměří na samotný terminál i na veřejná prostranství v jeho blízkém okolí.

Již v průběhu tohoto měsíce proběhnou setkání zástupců ateliéru re:architekti s jednotlivými správci a provozovateli terminálu a zástupci místní samosprávy. Nad rámec spolupracuje společnost i se zástupci Prahy 14 na způsobu zapojení obyvatel sídliště Černý Most.

Podle informací Magistrátu hlavního města Prahy již nyní IPR ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Dopravním podnikem hl. m. Prahy a organizací ROPID připravuje rychlá opatření, která alespoň částečně zlepší současný neutěšený stav terminálu.

Černý Most je symbolická východní brána do Prahy. Jedná se o jeden z nejvíce frekventovaných dopravních uzlů, zároveň je také místem, které teď nevzbuzuje pozitivní pocity. Studie se proto zaměří zejména na otevření terminálu pro pěší a zlepšení a zjednodušení přestupů na jednotlivé druhy dopravy,“ vysvětluje Adam Scheinherr, náměstek primátora a radní pro oblast dopravy.

Zdroj: re:architekti

Černý Most je pro nás nesmírně zajímavým úkolem, protože spojuje jak témata identity města Prahy (skrze svou roli brány do města), identity sídliště skrze svou roli centra v každodennosti místních obyvatel, tak otázky nakládání s téměř současnou architekturou v šíři morálních, estetických a environmentálních aspektů.“ říká Jan Vlach ze studia re:architekti.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: