Vláda schválila koncepci veřejné dopravy, řeší zajištění dopravní obslužnosti v Česku

Na svém jednání vláda schválila Koncepci veřejné dopravy, která řeší budoucí podobu zajištění dopravní obslužnosti v České republice hromadnou osobní dopravou. Materiál popisuje možnosti do roku 2025 s výhledem do roku 2030.

Můžeme s kraji a dalšími partnery vyřešit, jakým způsobem budeme dále zajišťovat objednávání vlakových spojů v krajích, jak zajistíme plynulost spojení přes jejich hranice či zda by bylo možné zajistit rychlou dálkovou dopravu státem i tam, kde tomu tak doposud nebylo,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Zdroj: Dopravacek.eu

Činnost jednotlivých integrovaných dopravních systémů se podle ministra dopravy postupně vylepšuje. „Na druhou stranu nelze opomíjet, že v souvislosti s regionalizací veřejné dopravy, která proběhla již v roce 2005, dochází k určitému rozdrobování mezikrajské dopravy. Jestliže je regionální dopravní obslužnost zajišťována kraji v samostatné působnosti, je velmi obtížné zajistit shodný postup všech krajů při objednávce veřejných služeb v přepravě cestujících,“ říká Havlíček.

Koncepce veřejné dopravy je zcela nový institut v právním řádu České republiky. Tvorbu takové koncepce předpokládá unijní právo a český zákon o veřejných službách dává celému procesu konkrétní podobu.

Dokument pořizuje na dobu nejméně 5 let Ministerstvo dopravy pro celé území státu a schvaluje ji vláda. Koncepce veřejné dopravy obsahuje čtyři základní části: tou první jsou hlavní cíle a priority státu v oblasti veřejné dopravy, dále vymezuje hlavní páteřní osy poskytování veřejných služeb, základní rámec pro spolupráci státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti a konečně obsahuje nástroje pro její realizaci.

Ministerstvo dopravy

Leave a Reply

%d