Praha má novou strategii cestovního ruchu, koncepci schválili pražští zastupitelé

Vedení města společně s městskou společností Prague City Tourism a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy připravilo Koncepci příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy. Jejím smyslem je vybalancovat ekonomické přínosy turismu se strategickým zájmem města a jeho obyvatel. Koncepci ve čtvrtek 15. října 2020 jednomyslně schválili pražští zastupitelé.

Koncepce bude realizována prostřednictvím akčního plánu, který každoročně vypracuje Prague City Tourism. Akční plán stanoví konkrétní kroky pro jednotlivé oblasti a bude projednán s dotčenými radními. Naplňování koncepce se neobejde bez zapojení všech relevantních aktérů, jako jsou Magistrát hlavního města Prahy, městské části, klíčové organizace a instituce na úrovni města i státu, místní obyvatelé či podnikatelský a neziskový sektor.

Nová strategie se připravuje na období, kdy se do Prahy postupně začnou vracet turisté. Díky ní chce hlavní město lépe komunikovat s Pražany, zvýšit podíl domácích turistů vůči zahraničním a zajistit udržitelný cestovní ruch.

Nově vzniklá koncepce je plánem na několik let dopředu, jak maximalizovat pozitiva cestovního ruchu a minimalizovat negativa s ním spojená. Neřešíme pouze samotný turismus jako takový, ale reflektujeme potřeby a zájmy města a jeho obyvatel. Chceme kultivovat příjezdový cestovní ruch pro kultivovanou klientelu, která má zájmem o místní prostředí, vyhledává originální, autentické a lokální produkty a služby a utratí zde i více peněz,“ říká Hana Třeštíková, radní pro oblast kultury a cestovního ruchu, a dodává: „Myslím, že všichni rádi oželíme, když Praha opustí přední příčky destinací levného alkoturismu.“

Město společně s Prague City Tourism už realizuje první kroky plynoucí ze strategie. Například vytváří nové turistické trasy, které vedou mimo centrum města.

Podle předsedy představenstva Prague City Tourism Františka Cipra je také cílem zlepšit komunikaci i vůči turistům, které bude město informovat o limitech, pravidlech a kultuře chování v Praze. Praha toho chce docílit například tím, že bude rozvíjet noční život tam, kde nebude tolik rušit místní. Také chce vytvořit takovou nabídku pro návštěvníky, kteří se budou do hlavního města opakovaně vracet.

TZ MHMP s úpravami redakce

Leave a Reply

%d bloggers like this: