Správa železnic připravuje rekonstrukci výpravní budovy v Klatovech

V současnosti hledá Správa železnic projektanta, který vypracuje dokumentaci pro stavební povolení pro památkově chráněný objekt osobního nádraží v Klatovech. Se samotným zahájením realizace stavby se počítá v březnu 2022, hotovo by mělo být za dva roky.

Práce budou rovněž zahrnovat rekonstrukci povrchů na prvním nástupišti a instalaci jednotného informačního a orientačního systému.

Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy z roku 1959. Celkové investiční náklady stavby se předpokládají ve výši 458 milionů korun. Její náplní je především modernizace odbavovací haly a severního křídla klatovského osobního nádraží. V odbavovací hale projdou renovací veřejná WC, současně budou upraveny prostory pro dopravce a pro komerční využití.

Ve druhém podlaží vznikne v rámci připravovaného autobusového terminálu zázemí pro řidiče autobusů. Ze severního křídla budovy sem budou přesunuty lékařské ordinace, které budou z odbavovací haly přístupné nově navrženým schodištěm a výtahem.

TZ Správa železnic s úpravami redakce

Leave a Reply

%d bloggers like this: