PID: Změny autobusů na Kladensku a Slánsku od 15. 11. 2020

Od 15. listopadu 2020 dojde v oblasti Kladenska a Slánska ke změnám na 35 autobusových linkách PID. Nejvytíženější linky, například mezi pražským Nádražím Veleslavín a Kladnem budou posíleny, změněn bude koncept spojení dvou největších měst v oblasti – Kladna a Slaného. Zcela nově bude také řešena obsluha obcí severozápadně od Slaného nebo severně od Kralup nad Vltavou a také místní obsluha zastávek ve městě Slaný. Další obce na Velvarsku získají spojení také o víkendu.

K integraci veřejné dopravy na Slánsku a v části Kladenska, která byla realizována v srpnu 2019, obdrželi v uplynulém roce organizátoři dopravy IDSK a ROPID připomínky, stížnosti i pochvaly od cestujících, dopravců a od zástupců dotčených měst a obcí. Vyjma došlých podnětů byly zváženy provozní zkušenosti jednotlivých dopravců a koordinačního dispečinku. Byla také provedena řada přepravních průzkumů za účelem zjištění obsazenosti spojů, které prokázaly vysokou obsazenost některých autobusových linek a naopak velice nízkou poptávku po jiných linkách.

Aby byla kapacita autobusů využita efektivněji a současně bylo vyhověno většině evidovaných požadavků, přistoupili společně IDSK a ROPID k úpravě linkového vedení jízdních řádů v řešené oblasti v rámci tzv. vyhodnocení integrace, ke kterému dojde od 15. listopadu 2020. Vyhodnocení integrace bylo na předchozích jednáních s dotčenými městy a obcemi v roce 2019 avizováno právě z důvodu, aby dopravní systém mohl po ročním provozu ve větší míře reflektovat potřeby cestujících.

Přehled změn na jednotlivých linkách:

 • 300 Posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne.
 • 324 Část spojů je ze zastávky Kladno, U kostela prodlouženo do Smečna nebo do Slaného, Rabasovy. Ruší se zastávky Kladno, Vašíčkova a Kladno, Energie. Omezení provozu v pracovní dny odpoledne.
 • 330 Posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne; vybrané spoje v špičkách pracovních dnů prodlouženy o úsek Libušín, náměstí – Smečno.
 • 389 Linka je nově vedena přes obce Trpoměchy, Královice, Neprobylice, Kutrovice, Kvílice a Třebíz. Nově nejede přes Lotouš (nahrazeno linkou 588). Část spojů je prodloužena o úsek Slaný, Aut. nádr. – Hořešovice.
 • 399 Posílení provozu v pracovní dny ráno a odpoledne, zkrácení linky o úsek Kladno, Energie – Smečno (nahrazeno linkou 324).
 • 458 Linka je zkrácena pouze do trasy Kralupy nad Vltavou – Holubice, nejede již do Nelahozevsi a Veltrus (nahrazeno linkou 617).
 • 583 Nová trasa linky: Milý, Bor – Mšec – Mšecké Žehrovice – Nové Strašecí – Řevničov (v provozu pouze vybrané spoje v pracovní dny). Spoje v původní trase nahrazeny linkami 585 a 600.
 • 588 Linka jede nově přes Lotouš a nejede přes Královice (nahrazeno linkou 389), ze Srbče je prodloužena přes Milý do Boru.
 • 589 Linka je zkrácena o úsek Slaný – Kvílice – Hořešovice (nahrazeno linkou 389).
 • 591 Zřízena zastávka Vraný, Bytovky.
 • 592 Vybrané spoje v pracovní dny dopoledne prodlouženy o úsek Slaný, Arbesova – Slaný, V Ráji.
 • 593 Zkrácení linky o úsek Slaný, Aut. nádr. – Slaný, V Ráji – Slaný, Žel. st. (nahrazeno linkou 592).
 • 594 Změna sledu zastávek v Jarpicích a Budenicích.
 • 595 Zavedení víkendového provozu v úseku Velvary – Černuc – Jarpice (4 páry spojů).
 • 600 Nová páteřní linka oblasti v trase Kladno – Kamenné Žehrovice – Nové Strašecí – Řevničov – Kroučová – Vinařice (nahrazuje část linky 619).
 • 609 Linka je na území města Slaného zkrácena o úsek Aut. nádr. – Rabasova (nahrazeno linkou 324), zachována obsluha zastávky Šultysova, ve směru Kladno zřízena zastávka Palackého.
 • 612 Linka je od Zvoleněvsi celodenně a celotýdenně prodloužena přes Neuměřice do Velvar; nově nezajíždí do obce Slatina (nahrazeno linkou 623) a nejede přes zastávku Kladno, Újezd.
 • 617 Linka jede v nové trase Slaný – Velvary – Nelahozeves – Kralupy nad Vltavou, již nejede do Kladna ani do Mělníka (nahrazeno linkami 324, 466, 612 a 621).
 • 619 Linka jede z Řevničova nově přes Kroučovou a Třeboc do Ročova, zrušen úsek Kroučová – Vinařice (nahrazeno linkou 600).
 • 620 Linka nově nejede přes zastávku Kladno, Újezd; zrušení vybraných spojů v pracovní dny.
 • 621 Nová linka v trase Kladno, Náměstí Svobody – Kladno, Rozdělov – Libušín, náměstí – Svinařov – Smečno (v provozu celodenně, celotýdenně) (náhrada linek 617 a 627).
 • 623 Omezení provozu do/z Velvar a linka již nejede přes Neuměřice a Kamenný Most (nahrazeno linkou 612), vybrané spoje nově zajíždí do Slatiny.
 • 625 Výrazné posílení linky, nově také obsluhuje zastávky Stochov, Slovanka I, Lány, Vašírov a Lány, U hřbitova.
 • 627 Zkrácení linky do trasy Smečno – Slaný, ve zrušeném úseku Smečno – Kladno nahrazeno linkami 324 a 621.
 • 628 Linka již nezajíždí do obcí Milý a Bor (nahrazeno linkami 583 a 588).

Na linkách 342, 388, 457, 580, 586, 587, 590, 596, 597 a 650 dochází pouze k drobnějším úpravám jízdních řádů. Dále dochází ke změně názvů zastávek Pchery, Křižovatka na Pchery, ObÚ a Vrbičany, žel. zast. Vraný na Vrbičany, žel. zast. Pro linky 324, 388, 586 a 587 je nově zřízena jednosměrná zastávka Slaný, u stadionu (jen ve směru Studeněves/Slaný, Arbesova).

Ropid

Leave a Reply

%d bloggers like this: