Správa železnic bude v přípravě železnice na letiště pokračovat v rozvoji jižní tunelové varianty pod Střešovicemi

Nový tunel pod Střešovicemi na trati mezi stanicemi Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín bude součástí projektu modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla, což je jeden z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR. Jeho cílem je napojit Letiště Václava Havla na železnici a modernizovat stávající jednokolejnou trať mezi Prahou a Kladnem.

Na základě závěrů posudků na nejvhodnější variantu tunelové trasy pod pražskými Střešovicemi, které vypracovali tým Ruhrské univerzity v Bochumi, zástupci České geologické služby a specialista na vibrace Milan Brož, se rozhodla pokračovat v přípravě jižní varianty tunelu mezi Dejvicemi a Veleslavínem.

Dnes s tímto záměrem a výsledky odborných posudků seznámila také zastupitele Městské části Praha 6. Zastupitelstvo svým usnesením vyjádřilo podporu realizaci této varianty.

České a zahraniční expertní týmy zkoumaly celkem čtyři varianty vedení trati: rozšíření a zahloubení trati ve stávající stopě a tři trasy tunelu vedeného pod Střešovicemi a raženého pomocí metody TBM, tedy za použití zeminových razicích štítů. Odborné posudky se shodují v tom, že nejvhodnější variantou je tzv. varianta Jih, která vede pod Ústřední vojenskou nemocnicí, Kostelem sv. Norberta a ulicí Pod Hradbami.

V oblastech, kde bude tunel blíže povrchu, se nachází měkká zemina, která pohlcuje vibrace. Části, které povedou skalním masivem, jsou zase dostatečně hluboko, takže vibrace ze stavby ani provozu se k povrchu nedostanou. Kromě obecného vlivu na budovy v blízkosti nového tunelu se experti z Ruhrské univerzity speciálně zabývali také dopadem na řadu konkrétních významných budov. Šlo například o Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Teplárnu Veleslavín, Vozovnu Střešovice či Ústřední vojenskou nemocnici. Z posudku přitom vyplynulo, že stavba tunelu nebude mít na tyto objekty žádný negativní vliv.

TZ Správa železnic s úpravami redakce

Leave a Reply

%d bloggers like this: