Praha odmítla výstavbu nové přistávací dráhy na Letišti Václava Havla

Rada hlavního města Prahy na včerejším jednání odmítla záměr výstavby paralelní přistávací dráhy v rámci rozšiřování Letiště Václava Havla. Podle předloženého záměru by její vznik zvýšil kapacitu letiště na dvojnásobek oproti situaci před krizí letecké dopravy způsobené koronavirem.

Podle pražských radních je nezbytné, aby dalšímu rozšíření letiště a jeho udržitelnému provozu předcházelo urychlené zprovoznění železničního spojení z Masarykova nádraží na Letiště Václava Havla. Ze strany vlády ČR pak Rada města očekává vypracování koncepce letecké dopravy s posouzením variant zkapacitnění letecké dopravy na regionálních letištích, dopady turismu na regionální rozvoj a zohlednění klimatických závazků, ke kterým se ČR zavázala.

Rada hl. m. ve svém usnesení dále považuje za nezbytné vypracování aktualizované hlukové studie včetně potřeby investic pro minimalizaci hlukové zátěže, nebo posouzení ekonomických a společenských dopadů rozšíření letiště, které by zohledňovalo nežádoucí formy a růst turismu spolu s vlivem na dostupnost bydlení v Praze. Praha žádá také analýzu vlivu plánovaných vysokorychlostních tratí na budoucí vytížení Letiště Václava Havla.

Dnešní rozhodnutí Rady hlavního města Prahy není odmítnutí rozvoje Letiště Václava Havla. Letecká doprava má v budoucím ekonomickém rozvoji hlavního města Prahy své neoddiskutovatelné místo a je jasné, že Letiště Václava Havla se musí rozvíjet a modernizovat. Nicméně letiště se může rozvíjet i bez výstavby paralelní dráhy, která by neúměrně zatížila kvalitu života tisíců obyvatel Prahy,“ uvádí Petr Hlubuček, náměstek primátora pro životní prostředí a bezpečnost a poznamenává: „Investice do rozšíření stávajících terminálů a úpravy provozu umožňují další rozvoj letiště. Londýnský Gatwick s jednou dráhou odbaví více jak jednou tolik cestujících než Letiště Václava Havla“

TZ MHMP s úpravami redakce

Leave a Reply

%d bloggers like this: