Ve Vídni postupně vymění všechny stávající zastávkové označníky za elektronické

V současné době nalezneme ve Vídni celkem třicet elektronických označníků. Vedle displeje, který zobrazuje reálné časy podle aktuální polohy přijíždějících autobusů a tramvají, je k dispozici i tzv. e-paper, interaktivní tabule, na které si cestující mohou rozkliknout jízdní řád i informace k jízdenkám. Nové označníky testované již od roku 2016 postupně nahradí ty současné.

Podle vídeňského dopravního podniku Wiener Linien sází nové elektronické označníky na čistý design a úhlednost. Výrazné červené sloupky jsou snadno zapamatovatelné, na ulici zaujmou a pro cestující se zrakovým postižením jsou lépe rozeznatelné. V noci navíc na vrchní části sloupku svítí bílé světlo, které označníky zvýrazní. Úhledná je i prezentace informací, které cestující pro svou jízdu potřebují. Na velké digitální tabuli se zobrazují reálné časy přijíždějících tramvají a autobusů, další informace získají cestující na interaktivní tabuli. Prostřednictvím jednoho tlačítka lze zjistit, za jak dlouho tramvaj či autobus přijede do zastávky nebo zda došlo na cestě k nehodě či zdržení. Vedle aktuální polohy tramvají a autobusů je cestujícím k dispozici i klasický jízdní řád, který je podobný dřívější papírové verzi, a informace k platným jízdenkám. Veškeré informace jsou navíc vedle němčiny k dispozici i v angličtině.

Vedle moderního a čistého designu ocení funkčnost a úhlednost označníků hlavně cestující se zrakovým postižením. „Červená barva označníků nebyla zvolena náhodou, ale proto, že je velmi dobře rozeznatelná pro cestující se zrakovým postižením. Bílé okraje navíc zvyšují jejich kontrast a slouží k lepší viditelnosti“, komentuje označníky pověřenec pro bezbariérovost Hans-Jürgen Groß z Wiener Stadtwerke a pokračuje: „E-Paper má k dispozici režim pro nevidomé a cestující se zrakovým postižením, který funguje na principu dvou smyslů. Aktivuje se, když tlačítko držíte po dobu minimálně tří sekund. Informace se na obrazovce posléze zobrazí v bílé barvě na černém pozadí a ve zvětšené velikosti. Navíc je informace doprovázena hlasovou interpretací. U vývoje označníků spolupracoval vídeňský dopravní podnik úzce se spolkem handicapovaných. Nové označníky tak nabízí velké plus pro bezbariérovost dopravy“.

Zdroj: Wiener Linien

Leave a Reply

%d bloggers like this: