Na Zahradním Městě začala demolice železobetonové konstrukce mostu

V Průběžné ulici na pražském Zahradním Městě dnes ve dvě hodiny odpoledne začala demolice železobetonové  konstrukce mostu. Demolice souvisí s výstavbou čtyřkolejné přeložky trati a výstavbou stanice Praha-Zahradní Město. Dopravní omezení v místě potrvají do 30. ledna 2021.

Připomeňme si, že souběžně se začátkem platnosti jízdního řádu pro rok 2021 Správa železnic otevřela v neděli 13. prosince 2020 pro cestující novou zastávku Praha-Eden, která se nachází na traťové přeložce mezi stanicemi Praha-Hostivař a Praha-Vršovice. Současně s touto změnou přestaly vlaky obsluhovat stávající trať včetně zastávky v Praze-Strašnicích.

Nová zastávka Praha-Eden
Slavnostní otevření zastávky Praha-Eden

Výstavbu tzv. Koridoru Hostivař zahájila Správa železnic v květnu 2018. Celkové investiční náklady akce s názvem Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n. činí 5 361 916 009 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Celková výše způsobilých nákladů projektu je 3 732 327 251 Kč. Míra podpory EU je 82,14 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 3 065 733 604 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Železniční podjezd na Zahradním Městě

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj a foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: