Praha vybere provozovatele chystaných vestaveb v obloucích Negrelliho viaduktu

Hlavní město v příštích letech plánuje vybudovat pod Negrelliho viaduktem v Karlíně novou odpočinkovou zónu. Ve zhruba čtyřech desítkách oblouků se usadí komerční i kreativní subjekty, které v menší míře doplní začínající podniky. Jednotlivé nájemce vybere speciální komise.

Celkem se jedná o tři modely provozování vestaveb. První z nich počítá s komerčním pronájmem za předem stanovené nájemné, kdy se bude soutěžit typ provozu a program podniku. Nájemní smlouva má být stanovena na dobu určitou 5 let a následně může být prodlužována ve dvouletých intervalech.

Druhý typ předpokládá takzvaně kreativní pronájem na 3 roky také s možností dalšího prodloužení za předem stanovenou cenu, která by měla být nižší. V obou těchto případech by se mělo jednat vždy o 40 procent z celkového počtu vestaveb. Zbylá část bude vyhrazena různorodým start-upům, které dostanou krátkodobý pronájem na jeden rok.

Mix typů nájemních smluv zajistí kvalitu a rozmanitost nabízených služeb, zároveň by ale podle vypracovaného finančního modelu měl městu také generovat zisk. Finance z pronájmu se následně vrátí do údržby, oprav a dalšího rozvoje celého prostoru pod Negrelliho viaduktem. Část prostředků potom poslouží i pro financování dalších rozvojových záměrů v oblasti využití dopravních staveb pro kulturu a podnikání.

Do fungování prostoru pod Negrelliho viaduktem se zapojí hned několik městských i externích organizací i městská část Praha 8.Například Technická správa komunikací hl. m. Prahy zajistí technické provedení obnovy veřejných prostranství a vestaveb do oblouků Negrelliho viaduktu. Po dokončení úprav je následně předá do správy městské společnosti Trade Centre Praha. Ta bude nově vzniklou zónu spravovat a uzavírat smlouvy s nájemci.

Mezitím aktuálně pokračuje projektová příprava úprav veřejných prostranství i samotných vestaveb do oblouků. Ještě v prvním pololetí letošního roku by tak mělo dojít k podání žádosti o územní rozhodnutí. Plán využití oblouků navazuje na kompletní rekonstrukci samotného viaduktu, kterou v loňském roce dokončila státní organizace Správa železnic. Předtím v obloucích bývaly z velké části zanedbané sklady a garáže.

Zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: