Připravuje se modernizace železničního uzlu Česká Třebová, Správa železnic již hledá projektanta

Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro modernizaci železničního uzlu Česká Třebová. Předpokládaná hodnota zakázky činí 274,8 milionu korun. Vlastní zahájení rozsáhlé přestavby celého uzlu, který plní důležitou roli jak v osobní, tak i v nákladní železniční dopravě, se předpokládá v závěru roku 2023. Práce potrvají 68 měsíců.

Přestavbou projde nejen celé osobní nádraží v České Třebové, ale zlepší se také technické parametry pro potřeby nákladní dopravy. Stejně tak se modernizují i navazující úseky do Třebovic v Čechách, Opatova a Dlouhé Třebové. Součástí prací na těchto úsecích bude mimo jiné i rekonstrukce mostních objektů zajišťujících mimoúrovňové křížení kolejí z nákladové části stanice s traťovými kolejemi a další finančně náročné stavební úpravy.

Zmodernizuje se více než 58 km kolejí, na kterých se upraví celkem 400 výhybek. Obnovou projde 30 mostů a 15 propustků. Nově vybudovaná nebo zrekonstruovaná nástupiště budou mít celkovou délku 2,7 km. Celá železniční stanice bude zapojena do dálkového ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Praha.

Železniční uzel Česká Třebová prošel poslední zásadní rekonstrukcí v 50. letech minulého století během elektrizace celého hlavního tahu z Prahy na východ republiky. Vlaky dnes projíždějí osobním nádražím i po nákladních kolejích maximálně 60 km/h. Díky modernizaci se jejich rychlost zvýší na 80 km/h. Tím se podaří dosáhnout podstatného snížení doby průjezdu vlaků celým uzlem,“ uvádí tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Předpokládané celkové investiční náklady stavby činí 10,4 miliardy korun. Půjde tak o vůbec největší ucelenou modernizaci železničního uzlu na síti Správy železnic. Práce budou rozděleny do více než dvou desítek na sebe navazujících stavebních etap tak, aby byl po celou dobu zajištěn plynulý a bezproblémový železniční provoz.

Zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: