Praha připravuje vypsání tendru na nové prvky městského mobiliáře

Městská společnost Technologie hlavního města Prahy THMP v současné době připravuje vypsání veřejné zakázky na výrobu a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře. Půjde o zastávkové přístřešky, velkokapacitní koše, zábradlí a náhradní díly. První dodávky přístřešků pro výměnu stávajícího mobiliáře THMP se očekávají v listopadu 2021.

Tato veřejná zakázka tvoří základ celého projektu výměny mobiliáře. Budou na ni navazovat další veřejné zakázky a dodávky, které v součtu zajistí výměnu a novou instalaci více než tisíce kusů přístřešků MHD, u nich instalovaných odpadkových košů a přilehlého zábradlí. Tento majetek bude následně převeden do vlastnictví města a Radu hlavního města Prahy v nejbližších týdnech čeká jednání o tom, kdo jej bude spravovat a jaký model použijeme na jeho provoz,“ uvedl radní pro oblast správy majetku Jan Chabr.

Městský mobiliář byl často přehlíženo a, přitom velice důležitou složkou města, na kterou nesmíme zapomínat. Kromě toho, že poskytuje pohodlí svým uživatelům, by měl být reprezentativní a snadno udržovatelný. Zastávka veřejné dopravy je důležitým prvkem ve veřejném prostoru, který neodmyslitelně patří k MHD. Ať už se jedná o dopravní stavbu nebo zastávku, vždy musíme myslet na to, aby výsledek vypadal pěkně a zapadal do svého okolí,“ pokračoval náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Tato veřejná zakázka bude soutěžena prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena a její předpokládaná hodnota činí 300 milionů korun bez DPH, přičemž nabídky budou hodnoceny podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Dopraváček / Martin Dufek, zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: