Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice vstupuje do poslední třetiny, zásadní proměnou projde i stanice Praha-Radotín

Zásadní proměnou letos projde stanice Praha-Radotín. Kromě modernizovaných nástupišť s normovou výškou 550 mm nad kolejí získá i nové výtahy, které zajistí bezbariérový přístup do rekonstruovaného podchodu. Modernizace stanice Praha-Radotín je součástí Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice, která začala v srpnu 2019.

Realizace této stavby, která potrvá do příštího roku, bude mít značný dopad zejména na zlepšení dopravní situace v okolí velmi vytížené železniční trati na hranicích Prahy. Dojde k navýšení kapacity dráhy a zvýšení traťové rychlosti i bezpečnosti železničního provozu. Klasické soupravy zde budou moci po dobudování dálkového zabezpečovacího zařízení jezdit až 130 km/h, soupravy s naklápěcími skříněmi ještě o 10 km/h rychleji.

Stavba zahrnuje především rekonstrukci železničního spodku a svršku, mostů, propustků i nástupišť, proběhne také modernizace technologických zařízení v celé délce stavby a dalších částí železniční infrastruktury. Součástí projektu je posun zastávky Praha-Velká Chuchle do polohy blíže k obytné zástavbě a už zmiňovaná komplexní rekonstrukce stanice Praha-Radotín. V Radotíně vzniknou dvě nová vnější nástupiště a po jednom ostrovním a jazykovém. Délka hrany u vnějšího bude 220 m, u ostrovního 200 až 318 m a u jazykového 100 m. Přístup na ně bude zrekonstruovaným podchodem pod celou železniční stanicí a novým podchodem pro pěší v místě zrušeného železničního přejezdu. Bezbariérovost stanice zajistí výtahy a šikmé rampy.

Kvůli požadavku na zvýšení kapacity dráhy vzniká nová odbočka Závodiště, a to v prostoru severně od stávajícího železničního přejezdu ve Velké Chuchli. Tato dopravna do sebe zahrne i odbočku Tunel, která mění na výjezdu z tunelu jednokolejnou trať z Vršovic na dvoukolejnou.

V současné době probíhá sanace zárubních zdí v úseku Praha-Radotín – Praha-Velká Chuchle, staví se nová protihluková stěna v Radotíně (ul. Ke Zděři) a pracuje se na rekonstrukci technologické přístavby výpravní budovy v Radotíně.

Od března do 8. září 2021 probíhají a budou probíhat následující práce:

· Výstavba nástupiště č. 2 v zastávce Praha-Velká Chuchle

· Rekonstrukce nástupiště č. 3 ve stanici Praha-Radotín

· Rekonstrukce traťové koleje č. 2 v úseku Praha-Radotín – odbočka Barrandov a koleje č. 4 v úseku Praha-Radotín – odbočka Tunel

· Rekonstrukce staničních kolejí č. 6, 8 a 10 ve stanici Praha-Radotín

· Výstavba protihlukových stěn v Malé Chuchli (Zbraslavská ul.), ve Velké Chuchli (ul. Nad Drahou) a v Radotíně (Prvomájová ul.)

· Výstavba první poloviny mostu v Prvomájové ulici v Radotíně (rekonstrukcí mostu dojde k rozšíření podjezdu na dva jízdní pruhy)

· Výstavba první poloviny podchodu pro cestující ve stanici Praha-Radotín

· Výstavba první poloviny podchodu pro pěší v místě železničního přejezdu v Radotíně (ul. Na Betonce)

· Výstavba první poloviny podchodu pro cestující v zastávce Praha-Velká Chuchle

Omezení provozu:

· Od 13. 3. 2021 – uzavření podjezdu pod železniční tratí v Prvomájové ulici

· 24. 6. – 8. 9. 2021 – uzavření přejezdu v ulici Na Betonce (Radotín), objízdná trasa přes Karlickou ulici

· 9. 8. – 8. 9. 2021 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli

Výpravní budova ve stanici Praha-Radotín:

· Má o ni zájem Městská část Prahy 16 (chce zde zřídit služebnu MP).

· Správa železnic připravuje výstavbu nové výpravní budovy, která bude umístěna jižně od stávajícího objektu. Bude se jednat o jednopodlažní stavbu o rozměrech 12 x 38 m, která poskytne zázemí pro halu pro cestující, pokladny, veřejné toalety a doplňkové komerční prostory.

· Začátek realizace je v srpnu příštího roku

Zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: