V Berouně se dnes uskutečnilo slavnostní ukončení modernizace trati do Králova Dvora

V Berouně se dnes za účasti ministra dopravy Karla Havlíčka uskutečnilo slavnostní ukončení modernizace části 3. koridoru z tohoto středočeského města do Králova Dvora. Její součástí byla také celková přestavba kolejiště berounské stanice. Na tyto práce navázala v loňském roce komplexní rekonstrukce tamní výpravní budovy.

Práce začaly v roce 2016 a byly rozloženy do tří etap. V první byla stěžejní rekonstrukce osobního nádraží v Berouně. Proběhla zde obnova kolejiště, postavily se nový podchod, nástupiště a přístřešky. Přístup na nástupiště pro imobilní cestující zajišťují výtahy. Stanice je rovněž vybavena informačním systémem pro slabozraké a nevidomé osoby. V rámci první etapy se také vyměnila technologická zařízení. Její součástí byla i výrazná obnova kolejiště na seřaďovacím nádraží.

Během druhé etapy, která byla zahájena v roce 2019, proběhla rekonstrukce kolejiště na stávající zastávce v Králově Dvoře. Zdejší původní výpravní budova ustoupila novým nástupištím, přístup na ně zajišťuje bezbariérový podchod. Třetí etapa, která zahrnovala úsek mezi seřaďovacím nádražím v Berouně a zastávkou Králův Dvůr, se začala realizovat vloni. Během ní došlo k rekonstrukci železničního spodku a svršku na posledním, zhruba kilometr dlouhém úseku.

Pro zajištění odpovídající propustnosti traťového úseku Beroun – Zdice vznikla nedaleko zastávky Králův Dvůr provizorní odbočka, která po celou dobu stavby umožnila dvoukolejný provoz dále do Zdic. Po dokončení prací ji nahradila trvalá kolejová spojka.

Součástí stavebních prací bylo i napojení vlečky KD Trans, ČMC II a úprava napojení vlečky Čertovy schody. Vybudovala se také nová odstavná kolej pro potřeby firmy KD Trans, protože původní musela ustoupit novým nástupištím a narovnání kolejí.

Přínosy celé stavby spočívaly ve zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h, v modernizaci zabezpečovacího zařízení a úpravách, které umožnily rychlejší průjezd vozidel s naklápěcí skříní. Jednoznačným pozitivem z pohledu cestujících bylo vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště jak ve stanici Beroun, tak i na zastávce Králův Dvůr,“ přibližuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Projekt dále zahrnoval instalaci sdělovacího a informačního zařízení, rekonstrukci trakčního vedení, úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavbu nového technologického objektu.

Předmětem celé stavby byl traťový úsek dlouhý 5,7 kilometru. „Díky jeho dokončení máme hotovou modernizaci třetího koridoru v celém úseku z Berouna až do Chebu, a to včetně průjezdu plzeňským uzlem. Vlaky tak mohou naplno využít moderní parametry železniční infrastruktury na souvislém úseku o délce 170 kilometrů. To se pozitivně projevuje ve zkrácení jejich jízdních dob,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Celkové investiční náklady akce s názvem Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr činily 2 637 832 425 Kč bez DPH. Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byla Společnost Beroun, kterou tvořila EUROVIA CS jako vedoucí účastník a dále Subterra, GJW Praha a OHL ŽS.

Probíhající práce v roce 2018

Zdroj a označené foto: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: