Na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou začala první etapa prací

V pondělí 19. července byla zahájena první etapa prací na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou v úseku mezi U Lomu a Vratislavickou výhybnou. Po dokončení této etapy bude rozchod kolejí 1435 mm. Práce provede do listopadu 2021 společnost EUROVIA CS.

Součástí stavby je i úprava úseku Fügnerova – U Lomu, kde dojde také k podbití části tratě na pražcích. V celém úseku Fügnerova – Vratislavice, výhybna proběhne odstranění vlnkovitosti kolejnic strojním broušením. Součástí je také úprava přechodů a přejezdů a úprava trolejového vedení, které bude přizpůsobeno novému rozchodu 1435 mm. V úseku U Lomu – Nová Ruda bude provedena úprava odvodnění opěrné zdi v délce 100 m včetně sanace s ohledem na odstranění současných průsaků.

Práce probíhají za úplné výluky na uvedené tramvajové trati. Pro cestující je zřízena náhradní autobusová doprava. Pro vytvoření bezpečného prostoru pro pracovníky a pro zajištění zásobování stavby zasáhnou práce rovněž do vedlejší komunikace, kde bude částečně omezený provoz.

Na tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou dojde v následujícím období k dokončení zásadní rekonstrukce, která byla započata před 20-ti lety. Jako první nastává etapa změny rozchodu kolejí ze stávajících 1000 mm na standardních 1435 mm, a to na 3, 9 km dlouhém úseku U lomu – Vratislavice, výhybna. Tento úsek je již technicky připraven na tuto změnu, díky dříve provedeným rekonstrukcím, “ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS. Dále v rámci prací bude trať doplněna o stacionární mazníky, svršek na dřevěných pražcích bude nahrazen svrškem na ocelových Y pražcích a dojde v celém úseku k obnovení geometrické polohy koleje strojním podbitím.

Konec prací a zároveň ukončení výluky na tramvajové trati v úseku Liberec – Vratislavice, výhybna je stanoven na listopad 2021.

Tramvaje mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou jezdily od roku 1955 na metrovém rozchodu kolejí. Liberec se stal postupně posledním městem v ČR, kde zůstal do současnosti zachován úzkorozchodný pravidelný provoz. Rekonstrukcí meziměstské tramvajové tratě dojde k zániku tohoto unikátního rozchodu. V Liberci to pro většinu historických tramvají (DPMLJ společně s BOVERACLUBEM) znamená, že k prezentaci vozidel a provozování historických jízd zůstane k dispozici pouze úsek v centru města z tramvajové vozovny do Lidových Sadů.

Zdroj: EUROVIA CS a DPMLJ

Leave a Reply

%d bloggers like this: