Desítka Vectronů Českých drah pronajatých od společnosti ELL už najela přibližně 10 milionů kilometrů

Desítka lokomotiv Siemens Vectron společnosti ELL, které jezdí ve službách Českých drah, už najezdila na 10 000 000 kilometrů. Tyto stroje využívají České dráhy především na lince Berliner z Prahy do Berlína, Hamburku a Kielu, ale zajíždějí také s expresem Hungaria do Budapešti.

Lokomotivy Siemens Vectron mají maximální rychlost 200 km/h. Denně je využívají mezi Berlínem a Hamburkem. Jejich výkon je 6 400 kW. Vybaveny jsou pro provoz na 3 napájecích systémech (3 kV DC, 15 kV 16,7 Hz AC, 25 kV 50 Hz AC), vlakovým zabezpečovačem pro středoevropské státy včetně nejmodernějšího systému ETCS a radiokomunikací GSM-R. Díky tomu mohou dopravit vlak Hungaria přes čtyři státy na skoro 1 300 kilometrů dlouhém rameni Hamburk – Budapešť v jednom kuse bez přepřahu.    

Denně najede jedna lokomotivy Siemens Vectron od společnosti ELL ve službách Českých drah téměř 1 000 kilometrů. Pět z lokomotiv už překonalo hranici milion kilometrů a druhá polovina strojů má magickou hranici jednoho milionu kilometrů na dosah. Nejvíce najezdil stroj D-193.298, který měl ke dni 10. srpna 2021 na svém kontě už 1 074 853 km. Vectrony jsou nejspolehlivější stroje ve službách Českých drah. Jejich průměrná disponibilita, vztažená na flotilu těchto deseti lokomotiv, na počet hodin v daném měsíci a na hodiny odstavení strojů pro závadu, je 99,24 %,“ uvádí mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

České dráhy v současnosti provozují 17 lokomotiv Siemens Vectron, z toho je 10 lokomotiv v nájmu od společností ELL a 6 strojů pronajímá společnost RSL. Jednu lokomotivu České dráhy přímo vlastní. Vedle linky Berliner je provozují také na lince Slovácký expres mezi Prahou a Starým Městem u U.H. a jako záložní stroje se objevují i na dalších dálkových linkách Českých drah. Stroje Siemens Vectron provozuje také dceřiná společnost ČD Cargo.
České dráhy plánují pořídit nové elektrické lokomotivy také přímo do svého vlastnictví, proto vypsaly dvojici výběrových řízení na dodávku až 90 elektrických lokomotiv pro rychlost 200 km/h a až 50 lokomotiv pro rychlost 230 km/h.  

Zdroj a označené foto: České dráhy

Leave a Reply

%d bloggers like this: