Správa železnic objednala vícesystémovou lokomotivu Vectron

Lokomotiva disponuje palubní částí ETCS dle nejnovějšího standardu Baseline 3 a je již schválena pro provoz pod dohledem ETCS na tratích v ČR i v zahraničí. Určena je pro diagnostiku tuzemské i zahraniční železniční sítě včetně traťové části ETCS.

V srpnu podepsala Správa železnic se společností Siemens Mobility Česká republika smlouvu na nákup vícesystémové lokomotivy Siemens Vectron, která bude využívána pro diagnostiku tuzemské i zahraniční železniční sítě včetně traťové části ETCS. Lokomotiva Vectron úspěšně absolvovala testy kompatibility na obou národních tranzitních železničních koridorech vybavených traťovou částí ETCS.

Lokomotiva pro Správu železnic byla vyrobena v závodě Siemens Mobility v Mnichově-Allachu a společnost ji doposud využívala při testování. Správě železnic bude lokomotiva předána během podzimu letošního roku. Kromě jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS, baseline 3 bude vybavena GSM-R a dálkovou diagnostikou. Lokomotiva disponuje jmenovitým trakčním výkonem 6400 kW a nejvyšší provozní rychlostí 200 km/h. Vzhledem ke své modulární koncepci bude Správě železnic předána s vybavením pro provoz v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku a může být dovybavena pakety pro provoz i v dalších zemích.

Vozidla Siemens Mobility jsou na české železnici symbolem kvality, rychlosti a pohodlí pro cestující. Těší nás, že budou nyní i nositelem pokroku v oblasti zabezpečení jízdy vlaků a rozvoji infrastruktury, které se intenzivně věnuje Správa železnic.“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility, s.r.o. „Jako jedna z prvních disponuje tato lokomotiva schválením pro provoz pod dohledem ETCS na tratích v ČR. Systém upgradujeme postupně i u dalších lokomotiv Vectron MS, které jsou dnes na tratích provozovány, aby mohly do budoucna plně využívat možností jízdy pod ETCS.“

Pořízení vícesystémové elektrické lokomotivy je součástí strategického projektu na novou měřicí diagnostickou kolejovou soupravu pro pravidelná i akceptační měření jak statických, tak dynamických parametrů trakčního vedení,“ dodává generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Lokomotivu začneme ihned po dodání využívat pro tažení vlastních diagnostických vozů Správy železnic a současně také nahradí část výkonů dopravců, které si dosud musíme pronajímat.“

Zdroj a foto: Siemens Mobility

Leave a Reply

%d bloggers like this: