V Praze se testují v metru a na zastávkách povrchové MHD nové mapy

V rámci připravovaného jednotného informačního a navigačního systému chystá organizace ROPID ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy nové druhy map a schémat Prahy. Dalším z pilotních projektů jsou i různé způsoby zobrazování map okolí v metru a na zastávkách povrchové hromadné dopravy. 

V metru na Florenci a na Palmovce najdou cestující vedle sebe dva různé způsoby zobrazení map okolí stanice metra. Na tramvajových zastávkách na Florenci a Palmovce se testuje u map okolí různé způsoby natočení mapy, zobrazení docházkových vzdáleností i barevnosti mapy. Natočení mapy buďto v klasické orientaci na sever nebo podle skutečného pohledu diváka. Způsob zobrazení pětiminutové docházkové vzdálenosti je řešen buďto obecnou kružnicí, nebo křivkou znázorňující skutečnou vzdálenost podle uliční sítě.  

Aktuálně spouštíme on-line anketu pro získání zpětné vazby od cestujících na mapy okolí. Výsledky ankety poslouží pro finální variantu podoby jednotlivých map, která vzejde z právě probíhající mezinárodní graficko-designérské soutěže. Kromě této on-line ankety realizujeme také kvalitativní průzkum formou Focus groups a připravujeme i uživatelský dotazníkový průzkum v konkrétních lokalitách. Cílem těchto průzkumů je získat zpětnou vazbu na jednotlivá pilotovaná opatření v rámci projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy,” uvádí tiskový mluvčí organizace ROPID Filip Drápal.

Testovací mapy okolí jsou umístěny na těchto místech:

 • Metro:
  • Florenc C – výstup směr Autobusové nádraží Florenc
  • Palmovka – výstup směr Libeňský most
 • Tramvajové zastávky:
  • Florenc – zastávkový přístřešek ve směru Bílá labuť (nástupiště A), označníky v obou směrech (nástupiště A a B)
  • Palmovka – zastávkový přístřešek i označník ve směru Invalidovna, resp. Krejcárek (nástupiště A)
  • Palackého náměstí – nový zastávkový označník ve směru Karlovo náměstí (nástupiště E)

Tímto nabízíme široké veřejnosti možnost podělit se s námi o názor, který typ mapy je vhodnější, případně co by rádi viděli v metru, na zastávkách povrchové MHD a jaká další zlepšení by si představovali. V rámci projektu Jednotného informačního systému hl. m. Prahy (JIS) aktuálně probíhá graficko-designérskou soutěž na novou podobu všech informačních a navigačních prvků včetně map a rádi bychom tyto mapy okolí postupně nainstalovali na jednotlivé stanice a zastávky pro lepší orientaci jak v samotných přestupních uzlech, tak i v rámci pěší docházky do okolí stanic a zastávek,” dodal Drápal.

Anketní formulář

Zdroj: PID
Zdroj: PID
Foto: ROPID

Zdroj a foto: ROPID

Leave a Reply

%d bloggers like this: