Železniční síť ve východním Braniborsku získá 31 elektrických jednotek s bateriovým pohonem

Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) objednává 31 dvouzdrojových elektrických jednotek trolej/akumulátor od společnosti Siemens Mobility. Vlakové jednotky Mireo Plus B budou jezdit na všech tratích východobraniborské železniční sítě.

Metropolitní oblast Berlín-Braniborsko převezme koncem roku 2024 první bezemisní regionální dvouzdrojové elektrické jednotky trolej/akumulátor, uvedeny do provozu budou společně s novým jízdním řádem s rozšířenou nabídkou spojů. Společnost Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), která začátkem června opět získala zakázku na provozování této železniční sítě, si objednala 31 dvouvozových bateriových jednotek Mireo Plus B od společnosti Siemens Mobility. Za plánování a financování regionální osobní železniční dopravy v regionu VBB jsou zodpovědné spolkové země Berlín a Braniborsko.

V celoevropském výběrovém řízení na provozování železniční sítě ve východním Braniborsku kladly spolkové země Berlín a Braniborsko jasný důraz na alternativní zdroje energie a snížení znečištění životního prostředí. Doposud byla na tratích sítě Východního Braniborska provozována vozidla se spalovacími dieselovými motory. Používáním dvouzdrojových elektrických jednotek trolej/akumulátor typu Mireo Plus B se v budoucnu v síti Východního Braniborska sníží spotřeba nafty o 4,4 milionu litrů ročně. Nová vozidla zcela odstraní lokální emise CO2 a, v závislosti na skladbě elektrické energie, sníží emise napříč regiony o přibližně 11 500 tun ročně a zároveň dojde k významnému snížení emisí pevných částic.

Hybridní bateriové železniční vozidlo je určeno pro provoz na elektrifikovaných i neelektrifikovaných tratích. Na neelektrifikovaných úsecích zajišťují dodávku energie lithium-iontové akumulátory, které byly předtím nabity během jízdy na elektrifikovaných úsecích. Nová platforma je vybavena pokročilými technologiemi pro snížení spotřeby energie trakčního pohonu, vytápění prostoru pro cestující a optimalizací jízdy a brzdění vlaku. Mireo Plus je vybaveno účinnou elektrodynamickou rekuperační brzdou, která umožňuje využití brzdné energie k rekuperaci do napájecí sítě nebo k nabíjení trakční baterie. To je výhodné zejména při jízdě na neelektrifikovaných tratích, kde se rekuperovaná brzdná energie využívá k pohonu vozidla a současně je významně sníženo opotřebení brzdového obložení a s tím spojené emise prachových částic. Dvouvozová železniční jednotka má dojezd na akumulátor více než 80 kilometrů v závislosti na jízdním režimu.

Nová vozidla disponují trojími dveřmi na každé straně, což umožňuje snadný nástup a výstup i pro cestující na invalidních vozících nebo s kočárky, a to i v zastávkách s nižšími nástupišti. Troje dveře na každé straně vozidla a nový typ informačního systému pro cestující ve vozidle zajišťují rychlou a především bezbariérovou výměnu cestujících v zastávkách.

V nových vozidlech budou mít cestující na dotčených tratích v budoucnu k dispozici nejméně 128 míst k sezení a prostor pro přepravu invalidních vozíků a dětských kočárků a až dvanácti jízdních kol. Dvě a více vlakových jednotek lze spřáhnout dohromady do tzv. dvojitých a vícenásobných hnacích jednotek a rozšířit tak přepravní kapacitu.

Platformou Mireo Plus B nastavuje společnost Siemens Mobility nová měřítka ekologické integrity. Již ve fázi návrhu byla kromě dalších faktorů stanovena důležitá kritéria pro výběr materiálů, konstrukčních řešení a snížení hmotnosti, to vše s ohledem na životní prostředí. Dále byl minimalizován počet komponentů, druhů materiálů a dílů podléhajících opotřebení i množství obalového materiálu a byly odstraněny některé pevné spoje, aby bylo dosaženo maximální recyklovatelnosti.To umožňuje téměř úplně oddělit a recyklovat velké hlavní a rozšiřující části, jako jsou vozová skříň, podvozky nebo skleněné tabule, od těch nerecyklovatelných.

Objednávka zahrnuje také služby údržby a dodávky náhradních dílů na dvanáct let do roku 2036. Společnost Siemens Mobility zajistí dostupnost vozidel po celou dobu trvání přepravní smlouvy. Součástí této servisní smlouvy je nejen řízení provádění všech potřebných činností údržby, ale také neustálý další rozvoj činností údržby, přizpůsobených specifickému využití vozidel zákazníkem.

Zdroj a foto: Siemens Mobility

Leave a Reply

%d bloggers like this: