Křižovatka U Bulhara pod pražskou magistrálou dostane novou podobu, změny by měly začít již v tomto roce

Zanedbaný prostor pod pražskou magistrálou dostane novou podobu. Změní se centrum Naděje u Bulhara a vylepšen bude i průchod na Žižkov.

Část prostorů pod křižovatkou Bulhar je již dlouhodobě vyžívána nízkoprahovým centrem Naděje, avšak další části křižovatky jsou zanedbané či částečně využívány jako parkoviště. To by se nyní mělo změnit.

Architektonické studio RSAA ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a dalšími partnery vytvořilo studii na základě zadání Magistrátu hl. m. Prahy, která rozděluje území na tři zóny. Zóna centra Naděje bude oddělena plotem pro zlepšení soukromí klientů. Celý prostor je pak zamýšlen jako „venkovní“ interiér, kdy je graficky doplněn o koberec, lustr a další prvky. Cílem je vylepšit vizuální stránku místa, lépe rozdělit celý prostor a zaměřit se na soukromí klientů i zaměstnanců centra.

V části ulice U Bulhara studie řeší především zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty, aby se pohodlněji dostali z Nového Města na Žižkov. Studie tak navrhuje řešení, jako je rozšíření chodníků, přehledné parkování i lepší napojení cyklistických pruhů. Dopravní opatření budou dále prověřována a řešena v rámci celkové rekonstrukce křižovatky Bulhar.

V poslední části – u stávajícího parkoviště pod magistrálou – studie navrhuje proměnu místa na venkovní galerii včetně pavilonu pro krátkodobé grafické i fyzické instalace. Vznikne tak unikátní prostor pod konstrukcí magistrály věnovaný umění, kde se třeba jen na chvíli budou moci lidé zastavit při cestě do práce nebo školy.

„Na dané místo máme již dlouhá léta uzavřenou smlouvu s denním centrem Naděje, které pomáhá lidem bez domova. Vím, že zde byly v minulosti snahy o zrušení tohoto nízkoprahového centra nebo jeho přesunutí. S ohledem na blízkost problematické oblasti hlavního nádraží si ale myslím, že toto zařízení je právě v této lokalitě potřebné. Nicméně vnímáme, že se nenachází v optimálním stavu, a to především s ohledem na činnosti centra a také jeho nejbližšího okolí. Proto jsme se rozhodli toto místo revitalizovat a přispět tak k vyšší kvalitě nabízených služeb,“ popisuje radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d