Bezpečnostní kampaň „Neskákej mi pod kola!“ vstupuje do čtvrtého ročníku. Nově i s polepem autobusu a dalších tramvajových vozů

Bezpečnostní kampaň „Neskákej mi pod kola!“ v těchto dnech vstupuje do čtvrtého ročníku. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) se v ní letos ve spolupráci s BESIPem, PČR, MHMP a ROPIDem zaměří na pravidla bezpečného chování během jízdy v dopravních prostředcích, mezi která patří i povinnost cestujících se držet. Za největší úspěch kampaně za uplynulé dva roky je nulové skóre v počtu smrtelných nehod tramvají s chodci. K žádné smrtelné nehodě naštěstí nedošlo ani během prvního kvartálu letošního roku.

Bezpečnostní kampaň byla poprvé představena dne 27. března 2019 na tramvajových vozech T3R.P evidenčních čísel 8544 a 8545 ve vozovně Strašnice. Dnes se k těmto tramvajím přidal i autobus SOR NB 12 z garáže Hostivař a další dva vozy T3R.P (ev.č. 8490+8491).

Novým cílem kampaně „Neskákej mi pod kola!“ pro rok 2022 je informování cestujících o povinnosti se za jízdy držet ve všech prostředcích MHD. V některých situacích v běžném provozu je např. autobus občas nucen prudce změnit směr jízdy, nebo brzdit. DPP proto apeluje na cestující, aby dodržovali přepravní řád a v případě nenadálého nutného zabrzdění či mimořádné nehody, si tak nezpůsobili zdravotní úraz v salonu vozů. Příčinou mimořádnosti může být právě i vstup chodce do dráhy autobusu nebo tramvaje.

Během posledních let jsou celkové statistiky ohledně počtu úrazů v jedoucích autobusech spíše klesající, ale stále poměrně vysoké. V roce 2018 DPP eviduje celkem 221 úrazů v jedoucím autobusu, v roce 2019 celkem 257 úrazů, v roce 2020 celkem 196 úrazů a loni 141. Nejrizikovější skupiny, u nichž dochází ke zranění v salonech vozů, jsou zejména: senioři; lidé věnující veškerou pozornost užíváním mobilních telefonů; či matky s kočárky, které se drží pouze kočárku a už ne madla ve voze.

Nejčastější příčiny nehod cestujících v autobusech a v tramvajích

· Nedostatečné nebo žádné se držení za jízdy. Bez obav lze využívat celý zádržný systém v salonu vozu. DPP vypracoval s Fyzikálním ústavem akademie věd ČR studii, kdy nebyly zachyceny žádné vzorky viru COVID 19 na zádržných systémech ve vozech. Zádržní systémy jsou navrženy tak, aby každý cestující měl zádržné zařízení dostupné.

· Procházení se vozem za jízdy.

· Nevhodný způsob sezení na sedadlech uvnitř vozu.

· Nejčastější příčinou je i sezení bokem, případně klečení na sedadlech.

Nejčastější příčiny srážek tramvají s chodci

· Nepozornost chodců a soustředění se na displeje různých přístrojů za chůze místo na okolní dopravní situaci, případně v kombinaci s posloucháním hudby, kvůli čemuž neslyší a nevnímají přijíždějící tramvaj a její varovné zvonění. Takový chodec nedokáže včas a s rozvahou zareagovat na blížící se nebezpečí.

· Mylné přesvědčení značné části chodců, že na přechodu pro chodce mají absolutní přednost i před přijíždějící tramvají.

· Chybný odhad vzdálenosti a délky brzdné dráhy přijíždějící tramvaje v situacích, kdy se chodec snaží na poslední chvíli riskantně přeběhnout tramvajový pás a domnívá se, že to v pohodě stihne. To je nejčastější příčina srážek zejména cizinců, kteří vůbec nejsou zvyklí na tramvajový provoz, resp. na jeho intenzitu v Praze.

„Neskákej mi pod kola!“ a antikolizní systémy

DPP dlouhodobě a systematicky pracuje na zvyšování bezpečnosti cestujících i ostatních účastníků silničního provozu. Ve spolupráci s BESIPEM, Magistrátem hl. m. Prahy, Policií ČR a ROPIDem bude pokračovat v osvětové kampani „Neskákej mi pod kola!“, která je zaměřena např. na prevenci srážek tramvají s chodci. Kampaň používá např. drsná videa skutečných případů z běžného provozu, nastříkané siluety chodců na nejčastějších místech srážek, či nepřehlédnutelný žlutočerný a nově červený polep na preventivní tramvaji a autobusu s lebkou, siluetami obětí, které jejich nepozornost stála život a aktualizovaným skóre usmrcených chodců a sloganem „Pomoz mi nezabíjet!“. DPP bude v kampani ve spolupráci s partnery nadále upozorňovat na rizika při lehkovážném chování či nepozornosti v MHD. DPP plánuje mj. letos v červnu pokračovat v testování druhé etapy inovovaného antikolizního systému od firmy Bosch, který je upraven pro specifické podmínky tramvajové dopravy v Praze.

„V rámci pokračování kampaně jsme nechali nově polepit autobus SOR NB 12 a tramvaj typu T3 s nápadným červeným polepem a v čele s lebkou, který upozorňuje mj. na dodržování přepravního řádu a tím pádem bezpečné cestování v MHD,“ uvedl Josef Voltr, vedoucí odboru Marketing a obchod. Cestující naleznou na autobusu a tramvaji např. následující upozornění: nerespektování výstrahy dveří může způsobit smrt; lehkovážní cestující lehce narazí; držet se vyplatí; neopírej se o dveře; pusť sednout ty, kteří to neustojí; gravitace – dobrý sluha, ale zlý pán; kočárek postav ve směru jízdy, ne příčně.

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: