Pražský dopravní podnik vyhlásil veřejnou zakázku na dodavatele 140 hybridních kloubových autobusů

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v souladu s dlouhodobou koncepcí obnovy vozového parku autobusů, s národními i evropskými klimatickými závazky plánuje nakoupit až 140 nových hybridních kloubových autobusů. Na jejich dodavatele v těchto dnech vyhlásil veřejnou zakázku s předpokládanou celkovou hodnotou 2,017 miliardy korun. S vítězem tendru DPP uzavře rámcovou dohodu na období pěti let.

Základním požadavkem této veřejné zakázky je, aby nabízené hybridní autobusy splňovaly definici tzv. čistého vozidla dle aktuálně platných směrnic Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, tj. musí jít o elektrické vozidlo využívající elektřinu jako alternativní palivo, a musí mít neperiferní elektrické zařízení jakožto měnič energie s elektricky dobíjeným systémem ukládání energie, který je možno dobíjet externě. Požadované hybridní autobusy mohou být tedy vybaveny kondenzátory či akumulátory, které bude možné dobíjet jak během jízdy, tak externě ze zásuvky, tzv. formou plug-in. Všechny autobusy musí samozřejmě splňovat Standardy kvality PID. Minimální konstrukční rychlost autobusů by měla být 85 km/h. Protože se jedná o technologicky složitější autobusy, jejichž pořizovací cena je vyšší než už běžných naftových vozidel, jejich minimální požadovaná záruka je 60 měsíců, tj. pět let a deklarovaná životnost v městském provozu pak minimálně 144 měsíců, tj. 12 let.

Součástí veřejné zakázky je kromě samotných vozidel také možnost dodání až 140 přenosných nabíječek pro dobíjení ve standardu CCS-2, který je v Evropě nejběžnějším a nejrozšířenějším pro DC dobíjení, dále až 140 náhradních úložišť trakční energie (například akumulátorů, kondenzátorů apod.) pro případnou výměnu během životnosti vozidla, až 35 sad hardware a software pro diagnostiku vozidel, až šest sad servisního vybavení pro údržbu klimatizace či až šest testovacích sad odbavovacího a informačního systému. Samozřejmostí je také zajištění servisní podpory pro vysoutěžené autobusy.

„Nákup až 140 hybridních autobusů je součástí naší dlouhodobé koncepce obnovy vozového parku DPP. Jako částečně čistá vozidla budou přispívat k naplňovaní klimatických plánů a závazků Prahy i ČR, na druhou stranu díky částečnému využívání spalovacího motoru budou zajišťovat potřebnou diverzitu vozového mixu. Hlavní výhodou hybridních vozidel oproti konvenčnímu naftovému nebo i plynovému pohonu je možnost rekuperace brzdné energie a její následné využití, a to při zachování potřebné provozní nezávislosti. Význam energetických úspor a snižování spotřeby nafty silně narůstá v souvislosti s aktuální ekonomickou a bezpečnostní situací v Evropě. Při současných cenách nafty se provozní náklady hybridních autobusů od konvenčních již tolik neliší, při započtení vyšších odpisů jsou zhruba o 3 až 5 % vyšší než u klasických dieselových autobusů s nejmodernějšími motory. Proto v případě této veřejné zakázky nebude hodnotícím kritériem pouze cena nabízených vozidel, ale také spotřeba paliva, resp. garance úspory paliva, záruční doba, zkušenost dodavatele s hybridní technologií a termín dodání, který se v dnešní složité době stává velmi důležitým faktorem. Rádi bychom měli dodavatele vysoutěženého a rámcovou dohodu s ním podepsanou do konce tohoto roku. Očekáváme, že první vozidla bychom od něj obdrželi do 12 měsíců od podepsání prováděcí smlouvy. Bohužel pořizovací náklady hybridních autobusů jsou vyšší než u klasických dieselových vozidel. Je pozoruhodné, že zatímco v západní Evropě je na jejich nákup jako na částečně čistá vozidla možné čerpat dotace, v ČR na jejich nákup nedostaneme ani korunu ze žádného z rozvojových či operačních programů,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Hlavním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky zůstává pořizovací hodnota s váhou 65 %, spotřeba paliva, resp. garance její úspory má váhu 18 %, nabídnutá záruční doba 7 %, zkušenosti dodavatele s hybridní technologií 5 %, kde doloží, že vyrobil a zprovoznil sérii hybridních kloubových autobusů a termín dodání nových vozidel také váhu 5 %.

Zdroj: DPP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: