České dráhy dnes slavnostně převzaly první lokomotivu zpětně dovybavenou zabezpečovačem ETCS

Zástupci sdružení dodavatelů pod vedením ČD – Telematiky spolu s AŽD Praha dnes slavnostně předali Českým drahám první vozidlo zpětně dovybavené palubní jednotkou evropského vlakového zabezpečovače ETCS, které může do ostrého komerčního provozu.

Význam tohoto slavnostního předání podtrhl svou účastí i ministr dopravy Martin Kupka. Prototypové vozidlo řady 362 WTB Českých drah získalo od Drážního úřadu konečné povolení typu vozidla a jeho uvedení na trh. Toto povolení znamená, že vozidlo je plně způsobilé k ostrému komerčnímu provozu pod ETCS na tuzemské železniční síti, tedy v tzv. režimu Switch-On.

Konkrétní prototypové vozidlo 362 165-3 již v polovině roku 2021 prošlo v ČR úspěšně testy kompatibility traťové a palubní části ETCS a poté obdrželo potřebné certifikáty posouzení shody a bezpečnosti. Další sériové lokomotivy řady 362 WTB již je možné schvalovat pro komerční provoz pod ETCS výrazně jednodušším způsobem bez nutnosti doložení celého souboru dokumentace čítajícího více než sto dokumentů.

„Zavádění ETCS je jedním z důležitých kroků pro posílení bezpečnosti na železnici, a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Touto jednotnou technologií jsme již vybavili několik stovek kilometrů našich tratí a pokračujeme dál tak, abychom mohli spustit výhradní provoz ETCS na koridorech v roce 2025,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. „Jsme si vědomi finanční náročnosti zavádění ETCS, a proto hodláme kromě národních zdrojů využít i nadále finanční pomoci od Evropské unie, která nám umožní implementaci systému lépe zvládnout,“ pokračuje ministr.

„Dnešní slavnostní akce je svým způsobem symbolickým zhmotněním přelomového okamžiku české železniční dopravy,“ uvádí Tomáš Businský, člen představenstva a ředitel úseku telekomunikačních a infrastrukturních služeb ČD – Telematiky, který vozidlo dnes předával předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Českých drah Michalu Krapincovi. „Zpětné vybavení stávajících vozidel zabezpečovačem ETCS, tzv. retrofit, je nejčastější cestou, jak tuzemští dopravci řeší nutnost zavádět tento celoevropský zabezpečovací systém. S blížícím se datem zavedení výhradního provozu pod ETCS na vybraných koridorových tratích 1. 1. 2025 roste poptávka po implementaci tohoto systému do provozovaných vozidel, ale také časový tlak na takové implementace. Nesmírně nás těší, že v segmentu retrofitů jsme na úplné špičce a v posledních několika týdnech jsme vyhráli další dvě významné zakázky pro národního dopravce, a sice zpětné vybavení populárních ‚Pendolin‘ a ‚CityElefantů‘ systémem ETCS,“ dodává Businský.

Sdružení dodavatelů ČD – Telematika a AŽD Praha na základě výsledku veřejné zakázky podepsalo v roce 2019 s Českými drahami rámcovou smlouvu na vybavení až 131 elektrických vozidel systémem ETCS. V intencích rámcové smlouvy byla podepsaná závazná smlouva na vybavení 102 hnacích vozidel národního dopravce řad 162, 162 WTB, 362 a 362 WTB zabezpečovačem ETCS v celkové hodnotě téměř 1,4 miliardy Kč. Úspěšně dokončený retrofit prototypového vozidla řady 362 WTB je významným milníkem plnění této závazné smlouvy. Na dodávkách a instalaci ETCS se podílejí také společnosti ALSTOM Belgium a ČMŽO – elektronika.

Zdroj: ČD – Telematika, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: