Od 1. září 2022 dochází k úpravám linkového vedení autobusů PID v Kladně a okolí

V důsledku nepřistoupení Statutárního města Kladna ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje dochází od 1. září 2022 k úpravám linkového vedení autobusů Pražské integrované dopravy a ke změnám platnosti Tarifu PID na jednotlivých linkách na území Kladna. Rozsah provozu autobusových linek mezi Prahou a Kladnem zůstává zachován beze změny.

Změny platnosti Tarifu PID

Linky MHD Kladno (601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614 a 616) jsou vyňaty ze systému PID a nově zde nebude Středočeským krajem ani organizátory PID garantováno uznávání jízdních dokladů PID. Rovněž již nebudou na regionálních linkách PID uznávány jízdní doklady MHD Kladno.

Nově bude na území Kladna možné použít na regionálních autobusových linkách PID i krátkodobé dvoupásmové jízdenky na 15 minut za 14 Kč (ve zvýhodněné variantě za 7 Kč) a také bude možné pro pravidelné cestování linkami PID po území Kladna použít jednopásmové předplatní kupony pro pásmo 3 (v plnocenné ceně 375 Kč na měsíc, 950 Kč na čtvrtletí a 3563 Kč na rok, včetně zvýhodněných variant kuponů pro děti, studenty a seniory).

300Praha, Nádraží Veleslavín – Buštěhrad – Kladno, Energie
• 
trasa linky je beze změny
• 
úprava časových poloh spojů z důvodu zachování časové koordinace s linkami 330 a 399 (odjezdy linek se vzájemně střídají, díky čemuž jsou zkráceny intervaly mezi spoji ve společných úsecích)
• drobné omezení počtu spojů v okrajových částech pracovních dní a ve večerních hodinách
Jízdní řád
322Praha, Nádraží Veleslavín – Lidice – Kladno – Vinařice – Slaný, aut. nádr.
• linka je propojena se současnou linkou PID 565 a prodloužena o úsek Kladno, autobusové nádraží – Vinařice – Slaný, aut. nádr.
• časové polohy spojů mezi Prahou a Kladnem jsou ve většině případů zachovány
• v úseku Kladno – Slaný má linka 322 značně odlišné časové polohy spojů oproti původní lince PID 565 (největší rozdíly jsou v sobotu a neděli)
Jízdní řád
324Praha, Zličín – Kladno – Slaný, Rabasova
• linka je nově vedena přímější trasou mimo zastávku Kladno, ČSAD (ze zastávky Kladno,Sítná jede přímo do zastávky Kladno,U Kauflandu)
• na lince je zavedena výluka z důvodu uzavírky mostu Libušín,důl
• na lince jsou o víkendu prodlouženy 4 páry spojů o úsek Kladno – Smečno, které budou pokračovat jako linka PID 627 do Slaného
Jízdní řád
330Praha, Nádraží Veleslavín – Kladno – Libušín, nám.
• v úseku Praha,Nádraží Veleslavín – Kladno,aut.nádr. je zachována stávající trasa linky
• většina spojů z Prahy je zkrácena do zastávky Kladno,aut.nádr. (dále pokračují pouze spoje do/z Vinařic a Libušína)
• mezi Kladnem a Libušínem je linka vedena ve špičkách pracovních dní každých cca 60 min.
• linka je zkrácena o úseku Libušín – Smečno přes Svinařov, kde jí nahrazuje linka PID 399
• provoz linky PID 330 je omezen pouze na pracovní dny především v období přepravních špiček (v dopoledních hodinách jedou jednotlivé spoje)
• během večerních hodin a o víkendu je provoz linky zrušen
• pro spojení z kladenské čtvrti Švermov (okolí Havlíčkova nám.) do Prahy lze jako náhradu využít linky 602, 612 a 620 s následným přestupem na Náměstí Svobody na linky 300 a 399 do Prahy, případně lze využít i vlaky linky S45 ze zastávky Kladno-Švermov
Jízdní řád
399Praha, Nádraží Veleslavín – Kladno – Libušín – Smečno
• linka je propojena se současnou linkou 621 a prodloužena o úsek Kladno,u kostela – Libušín – Smečno
• vybrané spoje linky 399 v pracovní dny jsou vedeny až do Slaného pro zajištění přímého spojení z Libušína a Svinařova do Slaného
• mezi Prahou a Kladnem jsou upraveny časové polohy spojů, linka je časově koordinována s linkami 300 a 330 (jejich odjezdy se střídají, díky čemuž jsou zkráceny souhrnné intervaly mezi spoji)
• posílení víkendového provozu mezi Kladnem a Prahou jako náhrada za linku 330, na které je provozu o sobotách a nedělích zrušen
• spoje linky PID 399 jsou nově o sobotách a nedělích vedeny každých 60 minut
• v úseku Kladno – Smečno má linka PID 399 odlišné časové polohy spojů oproti původní lince 621
• pro spojení z části Energie do Prahy lze jako náhradu nadále využít linku 300, případně linku 606 na Náměstí Svobody s následným přestupem na linku 399 do Prahy
Jízdní řád
565Kladno, aut. nádr. – Vinařice – Slaný, aut. nádr.
• linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou PID 322
621Kladno, Nám. Svobody – Libušín – Smečno
• linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou PID 399
624Kladno, Nám. Svobody – Libušín – Smečno
• linka je zrušena a nahrazena prodlouženou linkou PID 629
629Bratronice, Dolní Bezděkov – Kladno – Dřetovice
• linka vzniká spojením se stávající linkou PID 624
• linka jede v úseku Kladno – Družec po výlukové trase z důvodu uzavírky silničního mostu v obci Doksy

Zdroj: ROPID a IDSK, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: