Dnes byla v Plzni uvedena do zkušebního provozu výjezdová harfa z haly odstavu ve vozovně Slovany

Dnes byla uvedena do zkušebního provozu výjezdová harfa z haly odstavu v nové tramvajové vozovně Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP), jenž bude do letošního listopadu v provizorním stavu. Tímto krokem již došlo ke zprůjezdnění celé vozovny, která bude dokončena v únoru příštího roku. V tomto termínu dojde také k předání provozně-administrativní budovy s parkovištěm, budovy vrchní stavby včetně garáží a kolejiště v severní části vozovny.

V současné době je již předána do zkušebního provozu Hala oprav a údržby, v níž je nově zabudována i myčka tramvají a moderní podúrovňový soustruh na obrábění ojetých kol tramvají, hala odstavu tramvají, kde jsou odstaveny vozy, které se vrátily z trati a také většinová část Slovanské aleje průjezdná od náměstí Milady Horákové na konečnou Světovar s novým vjezdem do vozovny.

„Rekonstrukce vozovny na Slovanech, která začala na konci roku 2020, postupuje po celou dobu bez větších problémů, a to i přes to, že rekonstrukce probíhá za plného provozu,“ uvádí Roman Zarzycký, předseda představenstva PMDP a 1. náměstek primátora, a dodává: „V únoru příštího roku tak bude dokončena jedna z největších akcí v novodobé historii PMDP. Kromě nesrovnatelně vyšší kvality technického vybavení poskytne vozovna nové zázemí pro zaměstnance a mnohem lépe a citlivěji bude řešeno i její sousedství v těsné blízkosti obytné zóny.“

Celá vozovna je navržena v konceptu modrozelené infrastruktury, který je založen na principu odpovědného nakládání s dešťovou vodou. Do tohoto konceptu je zahrnuta i zelená střecha o výměru cca 13,5 tisíce metrů čtverečních, myčka a závlahový systém pro závlahu svislých ozeleněných částí budov.

Na průběh rekonstrukce vozovny Slovany se můžete na našem webu podívat na uvedeném odkazu:

OBRAZEM: Rekonstrukce plzeňské tramvajové vozovny Slovany

Foto: PMDP

Zdroj a foto: PMDP

Leave a Reply

%d bloggers like this: