V Praze byly zahájeny přípravné práce pro budoucí elektrifikaci autobusové linky na letiště v Ruzyni

V garáži Řepy začaly v těchto dnech přípravné práce pro budoucí provoz tříčlánkových bateriových trolejbusů s pracovním obchodním názvem Škoda-Solaris 24m.

V autobusové garáži v Řepích bude proto nutné vybudovat nabíjecí infrastrukturu a trolejbusovou měnírnu. Vlastní stavba v ulicích Evropská a K Letišti by měla začít v závislosti na klimatických podmínkách v průběhu ledna 2023. Výstavba potrvá maximálně 15 měsíců. Bude ji realizovat společnost Elektrizace železnic Praha, která zvítězila ve veřejné zakázce DPP. Předpokládané náklady na výstavbu činí 354,5 milionů korun. Zahájení zkušebního provozu na druhé trolejbusové trati v novodobé historii Prahy DPP předpokládá v průběhu prvního čtvrtletí roku 2024.

Na budoucí trolejbusovou linku mezi Nádražím Veleslavín a Letištěm Václava Havla Praha bude DPP nasazovat nové velkokapacitní tříčlánkové bateriové trolejbusy. Jejich dodavatele DPP vysoutěžil letos v únoru, celkem nakoupí 20 vozidel. První by se měl v Praze objevit na konci příštího roku. Výrobcem podvozku a kompletní karoserie je polsko-španělská společnost Solaris Bus & Coach, trakční elektrovýzbroj včetně elektromotorů pochází z dílen společnosti Škoda Electric ze skupiny Škoda Group.

Výstavba trolejbusové tratě na Letiště Václava Havla Praha je součástí projektu elektrifikace autobusové linky č. 119, jenž schválila Rada hl. m. Prahy v září 2019. V areálu garáže Řepy DPP v rámci tohoto projektu postaví novou zděnou měnírnu a nabíjecí místa až pro 21 tříčlánkových bateriových trolejbusů, které budou jezdit na budoucí trolejbusové lince na letiště. V garáži Řepy nicméně DPP již nyní připravuje dalších až 50 nabíjecích míst pro bateriové trolejbusy kategorie Standard, které zde vybuduje v rámci výstavby dalších projektů elektrifikace autobusových linek připravovaných v levobřežní části Prahy, např. č. 131, 137, 176 nebo 191. Garáž Řepy bude domovem pro trolejbusy, jež bude DPP na tyto linky vypravovat, a které nahradí stávající naftové autobusy.

Kromě garáže Řepy vzniknou v rámci elektrifikace autobusové linky č. 119 nabíjecí místa také na konečné, v obratišti na Letišti Václava Havla Praha, kde DPP postaví také kontejnerovou měnírnu. Trolejové vedení tratě bude napájeno z celkem čtyř měníren. Kromě zmiňovaných dvou DPP nainstaluje další kontejnerovou měnírnu v autobusovém terminálu Nádraží Veleslavín a část trolejového vedení bude napájena také z nové měnírny Dědina, kterou DPP nyní staví v Drnovské ulici v místě budoucí tramvajové smyčky společně s novou tramvajovou tratí Divoká Šárka – Dědinská.

Trakční trolejové vedení pokrývat zhruba 50 % stávající trasy autobusové linky č. 119 Nádraží Veleslavín – Letiště Praha, na zbylém úseku trolejbusy pojedou v režimu na baterii. Trolejové vedení bude začínat ve stávajícím autobusovém terminálu Nádraží Veleslavín, povede Evropskou ulicí, dále ulicí K Letišti, kde bude ukončeno před kruhovým objezdem u Terminálu 3. V opačném směru do centra se trolejbusy k trakčnímu vedení připojí v zastávce Terminál 3. Trakční vedení bude dále nepřerušovaně pokračovat až na konečnou v autobusovém terminálu Nádraží Veleslavín. DPP pro budoucí trolejbusovou trať na Letiště Václava Havla Praha vybuduje celkem 11,6 kilometrů trolejového vedení.

Zdroj: DPP, autor vizualizace trolejbusu: Solaris Bus & Coach a Škoda Group

Leave a Reply

%d bloggers like this: