V Plzni se zdraží jednotlivé jízdné v MHD o 10 %, předplatné zůstane beze změny

Rada města Plzně schválila pro rok 2023 změny v tarifu jízdného v plzeňské městské hromadné dopravě.

Ceny předplatného jízdného zůstávají v roce 2023 beze změny

Došlo k zavedení nové kategorie „Osoba pobírající dávky v hmotné nouzi“, která má s Plzeňskou kartou nárok na 50% slevu z předplatného s platností maximálně 93 dnů. Nárok se dokládá potvrzením o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi, které vydává Úřad práce.

Jednotlivé jízdné se zdraží o 10 %

Papírové nepřestupní jízdenky v hodnotě 20 Kč a 10 Kč lze s doplatkem vyměnit na zákaznických centrech PMDP do 28. 2. 2023. Na zlevněné jednotlivé jízdné budou moci od 1. 1. 2023 cestovat senioři starší 65 let vedle Plzeňské karty také pouze s dokladem totožnosti.

Změny od 1. 4. 2023

Na konci listopadu schválila Rada města Plzně záměr úpravy tarifu od 1. 4. 2023 se dvěma důležitými změnami.

Cestující ve věku od 15 do 18 let a studenti ve věku od 18 do 26 let mohou cestovat MHD na jednotlivé jízdenky za poloviční jízdné, až dosud pro ně žádná taková sleva neplatila a slevy měli pouze u předplatného. U seniorů se pak sníží hranice nároku na přepravu zdarma, a to ze 70 na 65 let. 

Rada města záměr schválila a zveřejnil s tříměsíčním předstihem, aby cestující, jichž se změny týkají a kupují si předplatné zpravidla na přelomu roku, dostali prostor na rozhodnutí, zda si kupovat celoroční nebo jen čtvrtletní předplatné a poté využili od dubna nové možnosti.

Radní zároveň rozhodli o tom, že seniorům starším 65 let bude stačit k prokázání nároku na slevu občanský průkaz nebo jiný doklad s fotografií a datem narození. Plzeňská karta tak pro ně již nebude povinná. Tato změna bude platit už od 1. ledna 2023.

„Pro území města Plzně, tedy v takzvané vnitřní zóně, platily dosud jiné podmínky než v dalších tarifních zónách Integrované dopravy Plzeňského kraje, tedy ve vnějších zónách. Naším cílem bylo sjednotit podmínky i výši slev v integrované krajské dopravě i plzeňské MHD. Současně samozřejmě chceme i zohlednit složitou ekonomickou situaci, do níž se mnohé skupiny obyvatel dostaly a dostávají,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar. Připomněl, že v Plzni nyní jezdí děti do 15 let zdarma s Plzeňskou kartou. Žáci ve věku 15 až 18 let mají nárok pouze na zlevněné předplatné, nikoliv však na zlevněné jednotlivé jízdné! Stejné je to u studentů ve věku 18 až 26 let.

Rozšíření skupin s nárokem na zlevněné jednotlivé jízdné

  • osoba od 15 do 18 let
  • student od 18 do 26 let
  • osoba na mateřské/rodičovské dovolené
  • válečný veterán
  • osoba v hmotné nouzi.

Nárok na slevu je vždy dokládán Plzeňskou kartou s aktivovaným slevovým profilem.

Tramvaj Škoda ForCity Smart 40T pro Plzeň

Zdroj: Magistrát města Plzně a PMDP, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: