Dozorčí rada DPP v obměněném složení zvolila předsedu a tři místopředsedy

Dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) se sešla v obměněném složení s pěti členy zvolenými k 1. prosinci 2022 za zaměstnance DPP a pěti členy, které k 6. prosinci 2022 zvolila Rada hl. m. Prahy v působnosti valné hromady DPP. Členové dozorčí rady zvolili předsedu, tři místopředsedy a rozhodli o potvrzení mandátů členů představenstva Petrovi Witowskému a Janu Šurovskému k 21. prosinci 2022. Předsedou dozorčí rady DPP se stal Adam Scheinherr, místopředsedové Jan Marek, Roman Slanina a Pavel Vyhnánek. Jedná se o přechodné zachování stability DPP do zvolení nového vedení hlavního města.

Novými členy dozorčí rady volenými zaměstnanci DPP se k 1. prosinci 2022 stali Josef Buriánek, Vratislav Feigel, Marcel Nový, Jiří Obitko a Roman Slanina. Nahradili předchozí pětici členů volených zaměstnanci DPP, kterým k 30. listopadu 2022 skončilo čtyřleté funkční období. Svůj předchozí mandát obhájili Josef Buriánek a Jiří Obitko. Staronovými členy dozorčí rady DPP se k 6. prosinci 2022 stali Jan Marek, Tomáš Mikeska, Adam Scheinherr a Pavel Vyhnánek, jejichž mandát skončil k 5. prosinci 2022, a které společně s Filipem Váchou zvolila 5. prosince 2022 Rada hl. m. Prahy v působnosti valné hromady DPP.

Vzhledem k tomu, že k 5. prosinci 2022 skončilo také funkční období stávajícímu předsedovi i všem místopředsedům, dozorčí rada na včerejším jednání zvolila svým předsedou Adama Scheinherra, místopředsedy Jana Marka, Romana Slaninu a Pavla Vyhnánka. Kromě toho dozorčí rada z nutnosti zachování stability společnosti a zajištění plné funkčnosti představenstva DPP pro nejbližší období potvrdila mandáty členů představenstva Petrovi Witowskému a Janu Šurovskému, jejichž členství končí k 20. prosinci 2022. Současně doporučila představenstvu DPP, aby Petr Witowski pokračoval ve funkci předsedy. Představenstvo DPP doporučení dozorčí rady vzalo na vědomí a na svém dnešním zasedání zvolilo Petra Witowského do funkce předsedy představenstva DPP.

Představenstvo DPP tak i nadále pracuje v plném pětičlenném složení s následujícími působnostmi:

Předseda představenstva a generální ředitel: Petr Witowski

Místopředseda představenstva a dopravní ředitel: Ladislav Urbánek

Člen představenstva a personální ředitel: Jiří Špička

Člen představenstva a technický ředitel – Metro: Marek Kopřiva

Člen představenstva a technický ředitel – Povrch: Jan Šurovský

„Pokud bychom nepotvrdili mandát dosavadním členům představenstva Petrovi Witowskému a Janu Šurovskému na další období, představenstvo DPP by do doby zvolení nové Rady hl. m. Prahy pracovalo jen v tříčlenném složení a v případě jakékoliv mimořádné události by se stalo neusnášeníschopné. S tím si u největší městské firmy, která zajišťuje fungování MHD v Praze, nemůžeme dovolit hazardovat. Zvolené řešení překlenutí přechodného období a zajištění plné funkčnosti představenstva DPP jsem projednal a dohodl s předsedy zastupitelských klubů napříč politickým spektrem, tj. s koalicí SPOLU, ANO, Piráty, Praha sobě a Starosty. Paralelně s tím dozorčí rada DPP rozhodla o zrušení stávajících výběrových řízení na pozice ředitelů DPP a přípravě nových, které budou dohodnuty s novým vedením hl. m. Prahy,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Dozorčí rada DPP má v současnosti 13 členů a pracuje v následujícím složení:

Předseda: Adam Scheinherr

Místopředsedové (v abecedním pořadí): Jan Marek, Roman Slanina a Pavel Vyhnánek

Členové (v abecedním pořadí): Josef Buriánek, Vratislav Feigel, Jakub Jiran, Petra Kolínská, Jan Lička, Tomáš Mikeska, Marcel Nový, Jiří Obitko a Filip Vácha.

Zdroj: DPP, úvodní foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: