VUZ zvyšuje mzdy na základě nového dodatku ke kolektivní smlouvě

Zástupci vedení Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. jakožto zaměstnavatele a odborové organizace Odborového sdružení železničářů podepsali na konci prosince 2022 dodatek k podnikové kolektivní smlouvě, na jehož základě VUZ od začátku nového roku navýší celkové mzdové prostředky o 9 %.

Tarifní mzdy pro rok 2023 narostou nejméně o 5 % a výkonové odměny o další 4 %. Zachovány zůstávají zaměstnanecké benefity, které byly v oblasti příspěvku na dopravu rozšířeny o příspěvek na OneTicket.

„O problematice navýšení mezd jsme jednali od června minulého roku. Oceňuji konstruktivní přístup zástupců odborové organizace – podařilo se nám bez zbytečných emocí dosáhnout dohody, která bere v potaz jak potřeby zaměstnanců, tak ne příliš pozitivní ekonomickou situaci na trhu železničních vozidel a vysokou inflaci, se kterou se budeme muset jako firma v následujícím období vypořádat. Naším cílem je nadále udržet profesionalitu, nestrannost a nezávislost,“ prohlásil Ing. Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel VUZ. „Zkušení a kvalifikovaní odborníci jsou pro VUZ nejcennějším kapitálem a děláme vše proto, abychom jim vytvořili odpovídající pracovní podmínky, podpořili profesionální růst a alespoň částečně kompenzovali rostoucí životní náklady,“ dodal.

Nová jednotka Panter od společnosti Škoda Group v areálu VUZ

Zdroj: VUZ, foto: Martin Dufek / Dopraváček.eu

Leave a Reply

%d bloggers like this: