Pražský dopravní podnik představil plán rekonstrukcí a staveb tramvajových tratí v roce 2023

Dopravní podnik v úterý na neformálním setkání s novináři prezentoval plán oprav, rekonstrukcí a staveb tramvajových tratí na rok 2023.

Stavební sezónu letošního roku zahájily práce ve smyčce Výstaviště. Od 16. ledna zde probíhá výměna kolejových oblouků, která by měla být hotova 27. ledna.

Na tuto stavbu naváže oprava trati na Malé Straně. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v úseku Klárov – Újezd bude od soboty 28. ledna 2023 do konce března měnit nejvíce opotřebené dožívající kolejnice a kolejové oblouky v celkové délce bezmála čtyř kilometrů. Práce budou z pohledu MHD a dopravní obslužnosti probíhat ve třech etapách. Po celou dobu bude v celém úseku mezi Klárovem a Újezdem obousměrně přerušen provoz tramvají. Místo nich bude jezdit náhradní autobusová doprava. Tramvaje se na Malou Stranu opět vrátí v sobotu 1. dubna 2023.

Úsek Klárov – Újezd patří k nejvytíženějším v pražské tramvajové síti. Denně tudy projíždí zhruba 1200 spojů na linkách 12, 15, 20, 22, 23 a noční 97. Této provozní zátěži bohužel odpovídá i míra opotřebení kolejnic a kolejových oblouků. Nejstarší kolejnice jsou např. na Újezdě v úseku zhruba od křižovatky s Vítěznou ulicí k zastávce Hellichova. Pochází ze začátku století (z roku 2001), tudíž jim letos bude 22 let a jsou na hranici své životnosti.

Práce budou rozděleny do několika etap, aby byla zachována dopravní obslužnost území. Při pracích v Letenské ulici bude náhradní autobusová doprava jezdit od Újezda, při pracích v ulicích Újezd a Karmelitská pak náhradní doprava pojede od metra Malostranská.

Pokračující stavba tramvajové trati na Dědinu se přibližuje Evropské třídě. Už od 1. února dojde ke zkrácení tramvajových linek 20 a 26 kvůli přestavbě smyčky Divoká Šárka a souvisejícím úpravám na Evropské třídě. V obratišti bude při přestavbě zrušena vnější kolej, nově tak bude smyčka jednokolejná. Podle technického ředitele DPP Jana Šurovského se jedná o požadavek ochránců přírody, aby tramvajová trať nezasahovala do chráněného území přírodní rezervace. Připomeňme, že podle informací v encyklopedii Wikipedia sem tramvaje jezdí už od roku 1947.

Stavba tramvajové trati v ulici Vlastina na Praze 6

V první etapě, která začíná už za necelé dva týdny, dojde ke zmíněné přestavbě obratiště Divoká Šárka, začne budování úseku nové trati v Evropské ulici od obratiště Divoká Šárka po odbočení do Vlastiny ulice, dojde k souvisejícím přeložkám inženýrských sítí i celkové obnově vozovek v Evropské ulici. Linka 20 bude ukončena ve smyčce Červený Vrch, linka 26 se bude obracet přes vozovnu Vokovice. Tato první etapa by měla být dokončena v půli dubna.

Pohled od vjezdu do smyčky Divoká Šárka směrem k budoucímu napojení tramvajové trati na Dědinu

Nově tak bude smyčka od navrácení provozu tramvají jednokolejná pro obě linky. Tento nevhodný stav se však vyřeší na podzim, kdy bude zprovozněna nová tramvajová trať na Dědinu a linky 20 a 26 budou prodlouženy do nového obratiště. V Šárce poté bude končit pouze noční linka 91.

Po skončení opravy trati na Malé Straně přesune DPP práce se začátkem apríla do Modřan. Kvůli rekonstrukci trolejového vedení v úseku Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany a modernizaci trati mezi Čechovou čtvrtí a Poliklinikou Modřany budou tramvajové linky ukončeny na kolejovém přejezdu v zastávce Nádraží Modřany. Odtud pojede ke smyčce Levského (Sídliště Modřany) náhradní autobus.

V termínu tohoto díla (1. dubna až 15. května) chystá pražský dopravce také třítýdenní menší práce v Podolí. Přesný termín těchto prací upřesní před jejich zahájením. Práce na tramvajových tratích mezi Podolím a Modřany však musí být dokončeny do poloviny května, kdy má být zahájena další etapa rekonstrukce Barrandovského mostu a tramvaje budou sloužit jako náhradní doprava.

Třítýdenní výluka tak zasáhne celou tramvajovou větev od obratiště Podolská vodárna do Modřan. Práce se budou týkat úseku Modřanská škola – Nádraží Modřany, kde dojde k celkové opravě trati. U podolského bazénu dojde k podbití trati a vložení kolejových konstrukcí pro budoucí napojení Dvoreckého mostu. Uzávěra se bude koordinovat také se Správou železnic, která během pozastaveného provozu provede údržbu konstrukce Branického železničního mostu.

Od poloviny května začne rekonstrukce tramvajové trati v ulici Badeniho, která potrvá do začátku prázdnin. Během měsíc a půl trvající výluky budou napřímeny oblouky v oblasti zastávek Chotkovy sady, dojde k přesunu zastávky ve směru do centra k zastávce z centra a díky tomu bude zároveň současný výstup cestujících do vozovky nahrazen plnohodnotným zastávkovým ostrůvkem s bezbariérovým přístupem. Kvůli posunu zastávky dojde také k úpravě oblouků tramvajové trati ve směru od Pražského hradu. Stavba je koordinována s Technickou správou komunikací, která v ulici položí nový odhlučněný povrch.

Kolejová konstrukce bude v červenci vyměněna přímo v centru „Kulaťáku“. Práce na Vítězném náměstí budou po týdnu rozděleny do dvou etap.

  • Etapa 1: 1. 7. – 7. 7. 2023
  • Etapa 2: 8. 7. – 14. 7. 2023

Oprava tramvajové trati v Plzeňské ulici začne 15. července. Dojde k výměně kolejových oblouků v úseku Kavalírka – Klamovka a také k instalaci rychlostní výměny R07 na vjezdu do obratiště Kotlářka. Nahrazena bude i kolejová konstrukce na výjezdu z obratiště. Provoz tramvají bude ukončen kolejovým přejezdem v zastávce Klamovka, zachován bude také mezi vozovnou Motol a Sídlištěm Řepy.

Mezi 12. srpnem a 20. srpnem budou opravena nejvíce poškozená místa tramvajové trati v Ječné ulici, zejména přejezd přes ulici Sokolská. Celková rekonstrukce ulice i tramvajové trati je v plánu po zprovoznění tramvajové trati na Václavském náměstí, která umožní vést tramvaje náhradní trasou.

Samotný závěr srpna využije DPP k opravě obratiště Bílá Hora. Vyměněny budou kolejové oblouky a konstrukce výhybek.

Začátek školního roku přinese dvoutýdenní uzavření Vyšehradské ulice. V oblasti Botanické zahrady dojde k výměně a opravě kolejí a tramvaje budou vedeny odklonem přes Výtoň a Palackého náměstí. Výluka potrvá do 17. září, aby neomezila začátek školního roku na vysokých školách, které v oblasti Albertova navštěvuje velké množství studentů.

Druhá polovina září a první týden v říjnu bude patřit výluce v oblasti Flory. Ve dvou etapách tu DPP vymění kolejové konstrukce v křižovatce Jičínské a Vinohradské a také oblouk z Jičínské do Korunní.

Týden bude bez provozu úsek mezi Želivského a křižovatkou Vinice, výměna kolejnic v křižovatkách proběhne v termínu 7. 10. – 15. 10.

V druhé půli října opraví DPP trať u zastávky Čechovo náměstí, resp. v Moskevské ulici. Půjde o úsek mezi křižovatkou Koh-i-noor a oblouk od Kavkazské. Tramvaje budou odkloněny do ulice Minská.

Významnější a také delší výlukou bude v samém závěru podzimu i stavební sezóny důležitá rekonstrukce tramvajové trati v ulici U Výstaviště. Opraven bude zejména podjezd pod železniční tratí v ulici U Papírny, který DPP považuje za jedno z nejhorších míst v tramvajové síti. Akce proběhne v koordinaci s modernizací železniční trati Praha-Bubny – Praha-Výstaviště, jejíž dlouho připravovaná realizace začala před týdnem. V rámci stavby budou tramvajové koleje posunuty tak, aby automobily čekající v koloně nebránily průjezdu tramvajím.

Představitelé Dopravního podniku prezentovali také aktuálně běžící stavbu vozovny Hloubětín, která by měla být dokončena v říjnu 2024, rekonstrukci mostu mezi Krejcárkem a Palmovkou, nebo blížící se zahájení stavby tramvajového prodloužení z Holyně do Slivence. Přibližný harmonogram prací uvádíme v tabulce.

Martin Dufek a Lukáš Julínek / Dopraváček.eu, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d bloggers like this: