Další krok ke stavbě Hloubětínského tunelu, Praha vybrala dodavatele projektové dokumentace

Praha rozhodla o vítězi veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace a s tím souvisejících prací (například zaměření, průzkumů či studií) k plánované stavbě Hloubětínského tunelu. Součástí zakázky je také dozor, který se bude týkat stavby tunelu až do jeho dokončení přibližně v roce 2029.

Tato stavba do budoucna zvýší plynulost a bezpečnost dopravy v okolí Hloubětína a také pomůže zlepšit životní prostředí v celé oblasti. Vítězným uchazečem se ve veřejné zakázce stalo konsorcium „Satra–Pragoprojekt–Valbek – Hloubětínský tunel“ s nabídkovou cenou 286 400 000 korun bez DPH. Stavba tunelu by měla být dokončena do roku 2029.

V úseku tzv. Průmyslového polookruhu se nachází dvě přetížené křižovatky, převedení dopravy pod zem tak zvýší plynulost a bezpečnost dopravy a pomůže zlepšit životní prostředí v celé oblasti. Cílem úprav je zlepšení pohybu po Praze pro všechny účastníky dopravy, tj. automobily, MHD, pěší a cyklisty, omezení dlouhých kolon vozidel před křižovatkami a zlepšení životního prostředí v oblasti, kde se nachází mnoho rodinných i činžovních domů.

„Hloubětínský tunel zlepší dopravní situaci a současně pomůže zhojit šrám, který způsobil Průmyslový polookruh na tváři Hloubětína. Díky úpravě křižovatek Průmyslová – Kbelská x Poděbradská i Kbelská x Kolbenova a novému tunelu zvýšíme 1,5krát kapacitu úzkého hrdla Průmyslového polookruhu. Řidiči už nebudou muset čekat na křižovatkách a projedou pohodlně bez zastavení pod zemí. Zároveň zkultivujeme prostor na povrchu, kde vysadíme nová stromořadí a vybudujeme kvalitní cesty pro pěší a cyklisty,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Vybudováním zhruba 670 metrů dlouhého Hloubětínského tunelu se také výrazně zlepší prostupnost území. Celková délka řešeného úseku Průmyslového polookruhu touto stavbou je 1,95 kilometru.

Vizualizace Hloubětínského tunelu (zdroj: MHMP)

Zdroj: MHMP

Leave a Reply

%d bloggers like this: