OBRAZEM: Stavba nové tramvajové tratě Modřany – Libuš

Stavba nové tramvajové tratě Modřany – Libuš byla slavnostně zahájena 1. dubna 2022 v tramvajové smyčce v Modřanech.

Trať bude dlouhá 1,7 kilometru se čtyřmi páry zastávek. Podle DPP má její výstavba trvat zhruba 14 měsíců a zprovoznění se předpokládá v červnu 2023. Podle plánu má být do Libuše prodloužena linka č. 17.

Novou tramvajovou trať do Libuše staví firmy OHLA ŽS a STRABAG Rail ve sdružení „Společnost TT Modřany“. Předpokládané celkové náklady výstavby činí 304,17 milionů korun. Většinu nákladů, celkem 85 %, pokryjí dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava 2.

Informace k vedení nové tramvajové tratě Modřany – Libuš (zdroj: DPP)

Nová tramvajová trať bude vycházet z dnešní smyčky v Modřanech (nástupní zastávka Levského), odkud dále povede v boční poloze podél ulice Generála Šišky k Sídlišti Libuš a křižovatce s Novodvorskou ulicí. V tomto zhruba 1,3 kilometru dlouhém úseku bude mít trať otevřený kolejový svršek a jsou v něm naplánovány tři páry zastávek s pracovními názvy Modřanský vodojem, Observatoř Libuš a Sídliště Libuš. Poslední jmenovaná bude zajišťovat obsluhu současného sídliště Libuš i budované zástavby, a současně zde cestující budou moct přestoupit na autobusové spoje.

Novodvorskou bude trať vedena v ose ulice do konečné zastávky Libuš, která bude umístěna vedle současných zastávek autobusů Pavlíkova, nedaleko obchodního centra Obzor. Tramvajová trať bude mít v křižovatce ulic Generála Šišky a Novodvorské asfaltový povrch, zhruba 230 metrů dlouhý úsek v Novodvorské ulici bude zatravněn.

S tramvajovou tratí DPP u budoucí zastávky Sídliště Libuš staví také novou měnírnu Libuš, která bude sloužit k napájení nejen budované tratě Modřany – Libuš, ale i připravovaného pokračování na Nové Dvory.

Stručně z historie příprav tramvajové tratě Modřany – Libuš (zdroj: DPP)

  • 1988 – komplexní studie výhledového řešení hromadné dopravy v Praze (KS HD Praha 88), rozvoj tramvajových tratí v oblasti jižně od Braníka,
  • 1993-5 – záměr vybudování TT Modřany – Sídliště Libuš,
  • 1999 – nová podoba územního plánu počítá s TT do Libuše, do Novodvorské ulice až k Chýnovské ulici k budoucí stanici metra Nové Dvory,
  • 2011 – v návaznosti na přípravné práce k metru D zrealizovány dvě podrobné studie na TT Na Veselí – Pankrác a TT Modřany – Libuš navazující na metro D,
  • 2015 – zahájení přípravných prací k výstavbě TT Modřany – Libuš,
  • 2017 – trať úspěšně prošla zjišťovacím řízením EIA a získala pravomocné územní rozhodnutí,
  • 2021 – získání pravomocného stavebního povolení.

BŘEZEN 2023 (foto: Petr Antony)

LEDEN 2023 (foto: Martin Dufek)

Poklepání na základní kámen se uskutečnilo 1. dubna 2022 v tramvajové smyčce v Modřanech

Stavba nové tramvajové tratě Modřany – Libuš byla slavnostně zahájena 1. dubna 2022
Stávající tramvajová smyčka v Modřanech, 11.1.2023
Stávající tramvajová smyčka v Modřanech, 11.1.2023

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: DPP

Leave a Reply

%d