Praha získala územní rozhodnutí pro vybudování Terminálu Smíchov, dokončen by mohl být v roce 2028

Praha aktuálně získala pravomocné územní rozhodnutí. Stavba zahrne především zastřešení kolejiště a vznik autobusového nádraží na střeše, dokončena by mohla být už v roce 2028.

V oblasti Smíchova dnes existují dva velké přestupní terminály veřejné dopravy – Smíchovské nádraží a Na Knížecí. Hlavní město Praha rozhodlo o vybudování jednoho velkého Terminálu Smíchov, který nahradí autobusové nádraží Na Knížecí.

Stávající Smíchovské nádraží je již dnes jedním z nejvýznamnějších přestupních uzlů Pražské integrované dopravy, v budoucnu se však očekává další významný nárůst významu tohoto terminálu. Součástí nového Terminálu Smíchov bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra nebo zastávka tramvaje, městských a příměstských autobusových, trolejbusových i elektrobusových linek. Dále zde vznikne zázemí pro dálkovou autobusovou dopravu a kapacitní parkoviště P+R.

Řešení Terminálu Smíchov obsahuje právě výstavbu kapacitního P+R západně od železniční stanice, terminál autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu bude zase umístěn nad nástupišti železniční stanice. V plánu je také přestavba stávajícího přednádražního prostoru v ulici Nádražní, doplnění zázemí terminálu a vybavení služeb včetně odstavů pro autobusy.

Co je v plánu v rámci vzniku Terminálu Smíchov:

· Proměna Smíchovského nádraží v moderní dopravní terminál

· Výstavba nového terminálu dálkové a příměstské autobusové dopravy nad železniční stanicí

· Výstavba parkoviště P+R s napojením na ulici Dobříšskou až pro 1 000 stání

· Výstavba B+R v několika místech s celkovou kapacitou až 1 000 kol

· Revitalizace přednádražního prostoru a změna uspořádání dopravy

· Rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy – vlak, městský, příměstský a dálkový autobus, tramvaj, metro, parkoviště P+R

· Elektrizace autobusové dopravy na terminálu

· Doplnění historické haly z 50. let novou částí s obchody a zázemím pro cestující

· Vznik administrativní budovy Správy železnic

· Pěší lávka propojující přednádražní prostor a novou zástavbu severozápadně od železniční stanice jako součást nové platformy nad stanicí

Zdroj: TZ MHMP, zdroj vizualizace Správa železnic a MHPM

Leave a Reply

%d bloggers like this: