V Jablonci nad Nisou začala oprava mostu přes železniční trať

V Jablonci nad Nisou začala opravu mostu přes železniční trať na silnici I/65. Jízdní pás směrem do centra se pro řidiče zcela uzavřel. Provoz v jízdním pásu ve směru na Rychnov je zachován v obou pruzích.

Během stavebních prací dojde ke dvěma výlukám na železniční trati. Zavedena bude náhradní autobusová doprava v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka, a to od 1.5. do 11.5 z důvodu demolice konstrukce a 5.6. až 9.6., kdy bude probíhat osazení nosníků.

V rámci stavebních prací proběhne demolice a výstavba pravé části mostu, tedy jízdní pás směrem do centra. Stavba je koordinována společně se statutárním městem Jablonec nad Nisou, které bude současně za této výluky na trati opravovat své dva mosty vedoucí přes tuto železniční trať.

Ředitelství silnic a dálnic ČR předpokládá ukončení prací do konce srpna letošního roku. Zhotovitelem stavby v hodnotě 17,65 mil. Kč bez DPH je společnost Eurovia CS, a.s.

Zdroj a foto: ŘSD ČR

Leave a Reply

%d bloggers like this: