První trolejbus SOR TNS 18 pro Prahu dorazil do Cegelecu, zájemci si ho mohou prohlédnout tuto sobotu

Do areálu společnosti Cegelec v Praze byl přivezen první z patnácti trolejbusů SOR TNS 18 pro Prahu. Zde bude probíhat u trolejbusů určených pro linku číslo 58 (Palmovka – Čakovice – Miškovice) montáž elektrické výzbroje.

DPP vysoutěžil 15 nových kloubových bateriových trolejbusů SOR TNS 18 ve veřejné zakázce na začátku loňského roku. Celková hodnota zakázky je 220,4 milionů korun, o bezmála 80 milionů korun nižší, než byla její předpokládaná hodnota.

Naše společnost přijala celou řadu opatření, jejichž cílem bylo minimalizovat dopady tzv. čipové krize, která nás bohužel zastihla v tu nejméně příhodnou dobu a poznamenala nepříznivě naše termínové plány. Jedním z těchto opatření bylo i obstarání prostor, které můžeme využívat k montáži elektrických výzbrojí trolejbusů, což nám může uspořit výrazné množství času v rámci oživování, testování a provádění vybraných zkoušek, protože můžeme přenášet veškeré poznatky na jednom místě, což při přejezdech do výrobního závodu finálního dodavatele není možné. Zároveň zde mohou být do budoucna kompletovány i sériové trolejbusy. Nový prostor nám jich umožňuje najednou montovat až šest o standardní délce, anebo čtyři článkové,“ uvedl Miroslav Opa, výkonný ředitel Cegelecu.

Podle uzavřené smlouvy měl výrobce povinnost dodat všechny trolejbusy nejpozději do 14 měsíců ode dne účinnosti smlouvy, kterým byl 16. únor 2022. Smlouva tedy měla být splněna do 16. dubna 2023.

V případě prodlení výrobce s dodržením sjednaného termínu dodání trolejbusů vzniká DPP dle uzavřené smlouvy nárok na úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 0,5 % z ceny každého trolejbusu bez DPH za první den prodlení a následně ve výši 0,1 % z ceny každého trolejbusu bez DPH, a to za každý i započatý kalendářní den a případ prodlení.

Přivezení nového trolejbus SOR TNS 18 do areálu společnosti v Praze (foto: Cegelec)

Společnost Cegelec se rozhodla, že umožní zájemcům v sobotu 27. května od 8:30 do 12:00 hodin přístup do svého areálu k prohlídce odstaveného vozidla jen zvenku. Od metra Kačerov vypraví speciální historickou Karosu B 732.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: DPP a Cegelec, foto: Cegelec

Leave a Reply

%d bloggers like this: