Se začátkem prázdnin se rozběhnou práce na zdvoukolejnění Branického mostu

Branický most, nazývaný také most Inteligence, se nachází mezi stanicemi Praha-Radotín a Praha-Krč.

Realizace stavby umožní odklon vlaků mezi hlavním a smíchovským nádražím během plánované rekonstrukce mostů pod Vyšehradem. Vybuduje se především druhá traťová kolej v úseku od odbočky Tunel, nacházející se před Branickým mostem, do stanice Praha-Krč. Současně vznikne i nová odbočka Spořilov, která umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou.

Projekt zahrnuje rovněž sanaci Branického mostu, vybudování nového přemostění Údolní ulice a výstavbu technologických objektů v Krči a na Spořilově. Dosud jednokolejná zastávka Praha-Kačerov získá nové nástupiště s délkou 220 metrů, přestup na metro a autobusy MHD zajistí nová lávka.

Branický most pochází z poloviny minulého století. Železniční provoz na něm odstartoval v roce 1964. Přestože se původně budoval jako dvoukolejný, stavbaři na něm nakonec položili pouze jednu kolej. V současnosti je využívaný především nákladními vlaky a tvoří součást nákladního průtahu Prahou. Významným hlediskem hodnocení nabídek proto bylo zkrácení období, po které bude na mostě během provádění prací nutné přerušit dopravu.

S nabídkovou cenou 2 148,5 milionu korun bez DPH v tendru uspěla společnost ,,TBR + PORR + EŽ + GJW – KRČ“, tvořená společníky Metrostav TBR, PORR, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha. Práce potrvají celkem 13 měsíců.

Vizualizace Branického mostu (zdroj: Správa železnic)

Zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: