Správa železnic připravuje zdvoukolejnění 19 kilometrů dlouhého úseku do Chlumce nad Cidlinou

Jedná se o 19 kilometrů dlouhý úsek na trati z Prahy do Hradce Králové od odbočky Kanín nedaleko Velkého Oseka do Chlumce nad Cidlinou.

Tento projekt zahrnuje zdvoukolejnění trati, na které se díky několika přeložkám zvýší rychlost až na 160 km/h. Zahájení samotné stavby se předpokládá v průběhu roku 2026, práce potrvají více než tři roky.

Hlavními benefity budou podle Správy železnic zvýšení rychlosti a zlepšení podmínek pro nákladní dopravu, ke kterým dojde díky přeložení částí trati do nových úseků s většími poloměry oblouků a příznivějšími sklony.

Stanice Dobšice nad Cidlinou, Převýšov a Chlumec nad Cidlinou získají bezbariérová nástupiště v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí, což umožní snadnější výstup a nástup cestujících se sníženou schopností pohybu a orientace. Současně dojde k prodloužení délek kolejí umožňujících jízdu a obsluhu nákladních vlaků dlouhých 740 metrů. Stanice Choťovice bude zrušena a nahrazena odbočkou umožňující přejíždění vlaků mezi traťovými kolejemi.

Traťová rychlost se zvýší až na 160 km/h. K jejím dílčím omezením však dojde kvůli respektování ekologicky citlivých území a vedení trasy v Převýšově, což umožní zachování stávající nádražní budovy.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: