Ostravský dopravní podnik vybavil všechny Stadlery antikolizním systémem

Antikolizní systém má nyní nainstalováno všech 39 tramvajích Stadler.

S testováním na prvních dvou tramvajích začal DPO na jaře roku 2021. Nyní chce tento systém instalovat i do dalších vozů ostravské MHD, nejnověji do tramvají Škoda 39T.

U tramvají Škoda 39T půjde o systém nové generace, který nabízí díky technologickému vývoji ještě přesnější vidění překážek. Rozdíl je například ve využití takzvaného lidaru namísto radaru.

Podle dopravce první dva prototypy, včetně konstrukčních a vývojových prací, vyšly na bezmála pět milionů korun. Montáž do každého dalšího vozu vyšla na více než půl milionu korun. Projekt je spolufinancován EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výše podpory bude činit 85 %.

„Zabliká, zapípá a tramvaj zabrzdí. Systém ochrany funguje ve třech krocích: nejdříve řidiče na nebezpečí upozorní výstražná ikona na palubním počítači, pak i zvukový výstražný signál a nakonec řídicí systém vozidla tramvaj spustí brzdicí systémy,“ uvádí DPO.

V autobusovém provozu používá DPO asistenční systémy, které podporují práci řidičů, ale nezasahují do jízdy vozidla. Asistenční systém testoval dopravce na čtyřech autobusech, kde je již trvale v provozu. Pomoci by měl předejít zejména drobnějším kolizím.

Antikolizní systémy DPO také požaduje jako standardní vybavení u všech nově pořizovaných tramvají a v rámci aktuálních a připravovaných výběrových řízení také u autobusů i trolejbusů.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: DPO

Leave a Reply

%d bloggers like this: