Skupina České dráhy oznámila hospodářské výsledky za první pololetí tohoto roku

Hospodaření se meziročně zlepšilo o téměř 2 miliardy Kč. Zisk před zdaněním je ve výši 987 milionů Kč.

Podle drah k pozitivnímu výsledku přispěl především návrat cestujících do vlaků, zklidnění trhu s energiemi a také silnější koruna. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se tak zlepšil zejména segment osobní dopravy, který se dostal do zisku. Kromě mateřské společnosti se dařilo i ostatním společnostem v rámci Skupiny, které rovněž významně přispěly k meziročnímu zlepšení.

„Pro Skupinu České dráhy jsou pololetní čísla výbornou zprávou. Tři uplynulé roky byly velmi náročné, ať už jsme řešili covid, válku na Ukrajině nebo enormní nárůst cen energií. V rámci Skupiny to mělo dopad především na osobní dopravu, ale ani nákladní doprava to neměla jednoduché. Teď už ale můžeme říci, že jsme obtížné období úspěšně překonali a je před námi nová etapa, kdy se můžeme znovu zaměřit na rozvoj firmy, její růst a další modernizaci i investice,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Osobní doprava

Největší nárůst v přepravě zaznamenal dopravce na mezistátních linkách. V prvním pololetí roku 2023 vzrostl meziročně počet cestujících ve vlacích o 4 miliony. Celkově tak České dráhy během prvních šesti měsíců letošního roku přepravily 79 milionů lidí (meziroční růst o 6 %). Pozitivní vývoj v přepravě cestujících se projevil růstem tržeb z prodeje jízdenek, který činil 4,6 miliardy korun (meziročně +697,4 mil. Kč, tj. +18 %). Došlo také k mírnému růstu přepravního výkonu. Ten je za první pololetí 3,6 miliardy osobokilometrů, to je o zhruba 10 milionů osobokilometrů více než v první polovině loňského roku. K výraznému zlepšení došlo u mezinárodní přepravy, kde se od ledna do června 2023 tržby meziročně zvýšily o více než čtvrt miliardy Kč (+35 %).

Nákladní doprava

Nákladní doprava přispěla do konsolidovaného výsledku Skupiny ziskem před zdaněním ve výši 481 milionů Kč.

„ČD Cargo úspěšně pokračuje v expanzi do zahraničí, kde se v meziročním srovnání významně navýšily výkony, které zásadním způsobem přispěly k našim pozitivním výsledkům. Naopak na tuzemském trhu výkony klesly v souvislosti s aktuální situací v energetice a nepříznivým vývojem v některých průmyslových odvětvích. Dnes jsme skupina ČD Cargo, která působí v sedmi zemích Evropy, a dokážeme tak lépe reagovat na měnící se situaci na trhu v České republice a efektivně využít naše kapacity i v zahraničí, což se odráží i v našich výsledcích. Na tuzemském trhu jsme nejvýznamnější pokles zaznamenali v přepravách hnědého uhlí, železa a strojírenských výrobků, stavebnin a dřeva v souvislosti s ustupující kůrovcovou kalamitou. Naopak pozitivně se vyvíjejí přepravy pohonných hmot, kombinovaná doprava a v závěru prvního pololetí došlo postupně k růstu přepravních objemů v automotive,“ konstatuje předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: ČD

Leave a Reply

%d bloggers like this: