Vsetínské nádraží mění svůj vzhled, vyrůstá nový terminál i podchody

Práce na rozsáhlé rekonstrukci stanice Vsetín jsou v plném proudu. Loňský rok byl především ve znamení rekonstrukce kolejí směrem na Velké Karlovice, letos dochází k modernizaci kolejiště, výstavbě terminálu a podchodu.

Samotnou kompletní rekonstrukci stanice zahájila Správa železnic koncem listopadu 2021. Stavbu s celkovými náklady přes tři miliardy korun realizuje sdružení společností OHLA ŽS, STRABAG Rail a AŽD. Dochází k redukci současného kolejiště, k jeho novému dispozičnímu uspořádání a ke směrové úpravě vedení kolejí tak, aby mohla být zřízena nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 milimetrů nad kolejí s mimoúrovňovým přístupem pro cestující. Vyrůstá i nová výpravní budova, která bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro drážní i pro autobusovou dopravu.

Vizualizace stanice Vsetín (zdroj: Správa železnic)

Ve spolupráci s městem dochází k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit nejen pro potřeby cestujících, ale zároveň bude řešit parkování v centru Vsetína. V rámci stavby se zřizují také dva podchody. Jeden povede na nová nástupiště, současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači. Druhý nahradí stávající přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny, které budou zrušeny.

Nově zde vyrůstají tři nástupiště s celkem pěti nástupními hranami. K dopravnímu terminálu přiléhající vnější nástupiště se buduje o délce 350 metrů, směrem na Horní Lideč bude pokračovat jako jazykové s délkou 100 metrů. Ostrovní nástupiště je dlouhé opět 350 metrů, přístupné podchodem po schodišti nebo výtahem. Naproti dopravnímu terminálu z opačné strany kolejiště se zřizuje další vnější nástupiště s délkou 160 metrů.

Martin Dufek / Dopraváček.eu, zdroj: Správa železnic

Leave a Reply

%d bloggers like this: